Cysylltu

Cysylltwch drwy lenwi’r ffurflen isod neu drwy ddefnyddio’r manylion ar y dde.

* Gwybodaeth angenrheidiol

Manylion Cyswllt

LHP - Chartered Accountants
Gwynne House
6 Quay Street
Carmarthen
SA31 3JX

Or

LHP - Chartered Accountants
1st Floor Agriculture House
Winch Lane
Haverfordwest
SA61 1RW

Cyfarwyddiadau i 6 Stryd y Cei

O’r M4/Abertawe/Llanelli

Dilynwch ffordd ddeuol yr A48 i Gaerfyrddin nes ichi gyrraedd cylchfan ac ewch dros Bont Lesneven i gyfeiriad cylchfan B & Q. Wrth y gylchfan hon cymerwch y trydydd allanfa i ffordd yr A4242 ac wrth y gylchfan nesaf, ewch yn syth ymlaen. Wrth y gylchfan nesaf, cymerwch yr ail allanfa i Ffordd y Cwrwgl. Yn fuan wedi ymuno â Ffordd y Cwrwgl, trowch i’r chwith (tro pedol) i Heol Fach y Bont, a dilynwch y ffordd i’r dde i Stryd y Cei.

Lleoedd parcio i’r anabl yn unig a geir yn Stryd y Cei. Os ydych yn dymuno parcio ger ein Swyddfa, wrth y gylchfan olaf cyn ymuno â Ffordd y Cwrwgl, cymerwch naill ai’r allanfa gyntaf neu’r drydedd allanfa sy’n arwain i feysydd parcio talu a pharcio.

O Orllewin Cymru

Dilynwch yr A40 nes cyrraedd cylchfan B & Q ar gyrion Caerfyrddin. Cymerwch yr allanfa gyntaf i’r A4242 ac wrth y gylchfan nesaf ewch yn syth ymlaen. Wrth y gylchfan nesaf, cymerwch yr ail allanfa i Ffordd y Cwrwgl. Yn fuan wedi ymuno â Ffordd y Cwrwgl, trowch i’r chwith (tro pedol) i Heol Fach y Bont, a dilynwch y ffordd i’r dde i Stryd y Cei.

Lleoedd parcio i’r anabl yn unig a geir yn Stryd y Cei. Os ydych yn dymuno parcio ger ein Swyddfa, wrth y gylchfan olaf cyn ymuno â Ffordd y Cwrwgl, cymerwch naill ai’r allanfa gyntaf neu’r drydedd allanfa sy’n arwain i feysydd parcio talu a pharcio.

O Llandeilo/Dwyrain Caerfyrddin

Dilynwch yr A40 gan aros ar y ffordd hon nes cyrraedd cylchfan Currys/PC World ar gyrion Caerfyrddin. Ar y gylchfan, cymerwch y drydedd allanfa i’r A484 ac ewch ymlaen i’r gylchfan nesaf. Cymerwch yr ail allanfa ac ewch ymlaen i’r goleuadau traffig. Wrth agosáu at y goleuadau traffig, ewch i’r lôn chwith a dilynwch y lôn chwith i Ffordd y Cwrwgl. Ewch i’r gylchfan ar ddiwedd Ffordd y Cwrwgl, a chymerwch y bedwaredd allanfa (gan ddyblu’n ôl i Ffordd y Cwrwgl). Yn fuan wedi ymuno â Ffordd y Cwrwgl, trowch i’r chwith (tro pedol) i Heol Fach y Bont, a dilynwch y ffordd i’r dde i Stryd y Cei.

Lleoedd parcio i’r anabl yn unig a geir yn Stryd y Cei. Os ydych yn dymuno parcio ger ein Swyddfa, wrth y gylchfan olaf cyn ymuno â Ffordd y Cwrwgl, cymerwch naill ai’r allanfa gyntaf neu’r drydedd allanfa sy’n arwain i feysydd parcio talu a pharcio.

O Ogledd Caerfyrddin

Ewch ar hyd yr A485 nes ichi gyrraedd y gylchfan cyn ysbyty Glangwili. Cymerwch yr allanfa gyntaf ac ewch ymlaen i’r gylchfan nesaf. Cymerwch yr ail allanfa ac ewch ar hyn yr A40. Ar gylchfan Currys/PC World ar gyrion Caerfyrddin, cymerwch y drydedd allanfa i’r A484 ac ewch ymlaen i’r gylchfan nesaf. Cymerwch yr ail allanfa ac ewch ymlaen i’r goleuadau traffig. Wrth agosáu at y goleuadau traffig, ewch i’r lôn chwith a dilynwch y lôn chwith i Ffordd y Cwrwgl. Ewch i’r gylchfan ar ddiwedd Ffordd y Cwrwgl, a chymerwch y bedwaredd allanfa (gan ddyblu’n ôl i Ffordd y Cwrwgl). Yn fuan wedi ymuno â Ffordd y Cwrwgl, trowch i’r chwith (tro pedol) i Heol Fach y Bont, a dilynwch y ffordd i’r dde i Stryd y Cei.

Lleoedd parcio i’r anabl yn unig a geir yn Stryd y Cei. Os ydych yn dymuno parcio ger ein Swyddfa, wrth y gylchfan olaf cyn ymuno â Ffordd y Cwrwgl, cymerwch naill ai’r allanfa gyntaf neu’r drydedd allanfa sy’n arwain i feysydd parcio talu a pharcio.

Lawrlwytho’r Map a’r Cyfarwyddiadau

Lawrlwytho Map a Chyfarwyddiadau i UTK [480K]

Gellir gweld/lawrlwytho’r map a’r cyfarwyddiadau uchod ar ffurf PDF. Noder mai maint y ffeil yw 480K, a bydd yn cymryd tua 3 munud i’w lawrlwytho drwy gysylltiad modem 56.6K. I lawrlwytho’r ffeil, de-gliciwch ar y ddolen isod a dewiswch Save Target As (Internet Explorer) neu Save Link As (Netscape neu Firefox).

Gallwch ymwneud â ni ar