Newyddion

Swyddfa yn Sir Benfro

Mae LHP yn hapus iawn i gyhoeddi eu bod wedi agor swyddfa yn Hwlffordd, Sir Benfro.

Bydd y tîm yn gofalu am gleientiaid cwmni David Bowen & Co, sydd wedi ei leoli yn Nhŷ Amaeth, Winch Lane. Bydd y caffaeliad hwn yn golygu y gall LHP ymestyn ymhellach i mewn i orllewin Cymru a chynnig gwasanaethau ychwanegol, nad oeddynt ar gael o’r blaen, i gleientiaid yr ardal honno.

Mae David Bowen & Co wedi bod mewn busnes ers dros 20 mlynedd a dewiswyd LHP ganddynt er mwyn sicrhau bod eu cleientiaid yn parhau i dderbyn safon uchel o wasanaeth. Meddai David Bowen “Mae’n holl bwysig i mi allu trosglwyddo’r awenau i olynydd sydd o’r un anian â mi – cwmni lle na fydd y cleientiaid yn cael eu trin fel rhif ond yn derbyn gwasanaeth personol a phroffesiynol.”

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’n Swyddfeydd yng Nghaerfyrddin 01267 237534 neu Hwlffordd 01437 766749, neu e-bostiwch info@lhp.co.uk

Swyddi

RSS

Newyddion Diweddar

RSS

Cwestiynau treth

RSS

Archif Newyddion

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar