Newid cyfrifydd?

Unwaith y byddwch wedi ein penodi ni, byddwn, yn achos busnesau sydd dros ryw faint penodol, yn darparu pecyn un-tro rhad ac am ddim sydd wedi’i deilwra’n arbennig a’i lunio er mwyn nodi unrhyw wendidau yn eich busnes a lleihau unrhyw atebolrwydd treth.

Gellir hefyd defnyddio’r pecyn hwn, sy’n werth £500, i adnabod cyfleoedd cynllunio ar gyfer treth nad ydynt o bosib wedi cael eu hystyried yn y gorffennol.

Rydym yn awyddus i weithio gyda'ch busnes ac i’ch gweld chi yn llwyddo, felly ymunwch â ni heddiw er mwyn manteisio ar y cynnig arbennig hwn a sicrhau bod eich busnes yn derbyn y gefnogaeth mae’n ei haeddu.

Yn yr oes fodern sydd ohoni, rydych angen cyfrifwyr cyfoes sy’n meddu ar y wybodaeth ariannol ddiweddaraf.  Yma yn LHP rydym yn cynnig gwasanaethau unigryw sy’n cynnwys:

Rydym yn cynnal digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd yn ogystal â seminarau sy’n helpu’n cleientiaid i redeg eu busnes.  Gall y rhain gynnwys Adnoddau Dynol, ynni adnewyddadwy, gwneud y defnydd gorau posib o’r cyfryngau cymdeithasol, a llawer mwy.

Pam dewis rhywun arall?

Gwasanaethau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar