Trosglwyddo’r busnes?

Ar ôl blynyddoedd o ddelio gyda busnesau teuluol, rydym yn deall yn iawn fod cynllunio eich ymadawiad o’r busnes a diogelu ei sefydlogrwydd a’i dwf yn y dyfodol yn broses gymhleth sy’n gallu rhoi pwysau ar bobl.

Yma yn LHP, gallwn roi cyngor gofalus i chi ynghylch pob agwedd o’r broses er mwyn sicrhau bod y trosglwyddiad yn rhedeg mor llyfn â phosib, er enghraifft:

Gwasanaethau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar