Adnoddau

Dechrau Busnes

Os ydych yn ystyried cychwyn busnes newydd yng Nghymru, mae ystod eang o gymorth ar gael i chi.

Gall darpar entrepreneuriaid a busnesau newydd fanteisio ar amrediad o opsiynau  cymorth integredig drwy Wasanaeth Dechrau Busnes Llywodraeth Cymru.

Ffoniwch nawr: 01267 237534

Gwefan: business.wales.gov.uk/

Adran Cyllid a Thollau EM

Gwefan ardderchog. Cyngor i fusnesau bach a phobl sy’n penderfynu mynd yn hunangyflogedig.   Arbennig o ddefnyddiol ac yn llawn gwybodaeth werthfawr yn enwedig ar gyfer Treth Incwm a TAW.

Gwefan: www.hmrc.gov.uk

Tŷ’r Cwmnïau

Gwybodaeth ar gyfer cwmnïau cyfyngedig, gan gynnwys gwasanaeth gwirio enwau a gwybodaeth sylfaenol am gwmnïau.

Gwefan: www.companieshouse.gov.uk

Adran Gwaith a Phensiwn

Adran y llywodraeth sy’n delio â chyflogaeth, canolfannau gwaith, budd-daliadau a phensiynau.

Gwefan: www.dwp.gov.uk

Gwasanaeth Pensiwn

Atebion i gwestiynau ynghylch pensiwn a rhagolygon ar gyfer y dyfodol.

Gwefan: www.thepensionservice.gov.uk

Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig

Y corff sy’n ein rheoleiddio.

Gwefan: www.icaew.co.uk

Iechyd a Diogelwch

Cyngor Iechyd a Diogelwch gan y Llywodraeth.

Gwefan: www.hse.gov.uk

Adnoddau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar