Sectorau

Y Diwydiant Ffermio a Busnesau Cysylltiedig

Mae canran uchel o’n cleientiaid yn ffermwyr sy’n dibynnu ar ein cyngor diduedd a’n prisiau cystadleuol mewn amgylchedd amaethyddol sy’n newid yn barhaus.  Mae gennym enw da o fewn y gymuned ffermio am roi gwerth am yr arian a’r lefelau bodlonrwydd uchel a geir ymhlith ein cleientiaid.

Gyda dros 75 mlynedd o brofiad, rydym yn cynnig gwasanaeth cyfrifyddu digyffelyb i ffermwyr Cymru. Rydym yn gweithio ochr yn ochr ag ymgynghorwyr amaethyddol er mwyn darparu gwasanaeth hollgwmpasog fydd yn cynyddu eich elw a gwella lles eich anifeiliaid.

Mae cael partner yn y busnes oedd ei hun yn ffermwr yn ddefnyddiol iawn o ran deall anghenion ein cleientiaid yn y diwydiant unigryw ac arbenigol iawn hwn.

Sectorau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar