Gwasanaeth Archwilio

Rydym ni yn LHP yn dal i ryfeddu bod busnesau yn yr ardal hon yn talu un o’r 4 cwmni cyfrifyddu cenedlaethol ‘mawr’ i gwblhau eu harchwiliad blynyddol, pan allwn ni yn LHP gynnig yr un safon o wasanaeth ynghyd â gwybodaeth a phersbectif lleol.

Dewch i siarad â ni i weld pa wybodaeth leol arbenigol y gallwn ei chynnig i’ch busnes chi ac, wrth gwrs, i ganfod ein cyfraddau dyddiol sy’n adlewyrchu prisiau lleol.

Er bod pobl fusnes yn draddodiadol wedi ystyried yr archwiliad blynyddol a’r cyfrifon blynyddol yn ddrwg anorfod - rydym yn gwneud pob ymdrech i’w troi yn elw uwch i’ch busnes. Yn ogystal â’ch helpu chi i gwrdd â gofynion statudol, rydym yn manteisio ar y cyfle i adolygu eich systemau ariannol a rheoli ac awgrymu gwelliannau fyddai’n elwa’r cwmni a’i gyfranddalwyr.

Mae archwiliadau neu adroddiadau sicrwydd yn dangos i drydydd parti, megis cyllidwyr, dyfarnwyr grant, cwsmeriaid a chyflenwyr bod y cyfrifon a gyflwynir iddynt wedi cael eu paratoi gan gwmni dibynadwy.

Gwasanaethau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar