Cynlluniau Olyniaeth ac Ymadael

Mae’r amseru o ran eich penderfyniad i adael eich cwmni neu gyflwyno olynydd yn hollbwysig. Gallwn eich helpu i sicrhau’r buddion ariannol gorau posib drwy ofalu eich bod yn gadael neu’n trosglwyddo’r awennau ar yr amser gorau o’ch safbwynt chi a’ch cwmni.    

Rydym yn deall yn iawn fod ar wahanol bobl a busnesau angen gwahanol gyngor a chefnogaeth.  Drwy weithio gyda chi, gallwn ddatblygu rhaglen sydd wedi ei theilwra a’i hamseru yn arbennig yn ôl eich anghenion chi.

Mae gennym brofiad ac arbenigedd yn y maes a byddwch yn elwa’n uniongyrchol o gael cyngor ar strategaethau ymadael ac olyniaeth sydd wedi eu teilwra i’ch amgylchiadau personol chi, cynlluniau ar gyfer y dyfodol ac amserlen ar gyfer gorffen gweithio a fydd yn sicrhau’r buddion ariannol gorau posib wrth i chi ymadael.

Bydd ein harbenigwyr treth yn sicrhau bod y strategaethau a ddatblygir yn cynnig yr opsiynau gorau i chi a’ch busnes. 

Bydd y strategaethau a ddatblygir yn hyblyg fel bod modd addasu i unrhyw newidiadau yn eich amgylchedd fasnachu, eich amcanion neu eich amgylchiadau personol.

Os hoffech wybod sut y gallech chi elwa o’n harbenigedd o ran cynlluniau olyniaeth ac ymadael, cysylltwch ag aelod o’n tîm o arbenigwyr.

Gwasanaethau

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar