Our People

Nôl i’r tîm

Eirian Humphreys ACA FCCA

Director

{name}

Ar ôl gweithio ar y fferm deuluol am nifer o flynyddoedd penderfynodd Eirian newid gyrfa yn 2000 ac ymunodd â chwmni cyfrifyddu lleol.  Dros y bum mlynedd nesaf, gweithiodd yng Nghaerfyrddin ac Abertawe gan astudio i fod yn aelod o Gymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA), a llwyddodd i wneud hynny yn 2005. 

Dychwelodd wedyn i Sir Gâr gan weithio am gyfnod yn Rhydaman cyn cymryd cwmni cyfrifyddu bach yng Nghaerfyrddin drosodd ym mis Mai 2008.  Datblygodd ac ehangodd y cwmni hwn dros y 15 mis nesaf ac ym mis Awst 2009 ymunodd â L H Phillips & Co. fel partner.  Yma yn L H Phillips & Co., mae’n defnyddio’i brofiad helaeth ym maes amaeth i gynorthwyo ei gleientiaid.  Yn 2010 ychwanegodd Eirian at ei gymhwyster ACCA trwy ennill statws Cyfrifydd Siartredig (ACA).

Mae ei gefndir amaethyddol a’i brofiad helaeth ym myd cyfrifon yn golygu bod gan Eirian wybodaeth eang am amrywiaeth o fusnesau yn enwedig:

Mae Eirian yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn credu’n gryf mewn darparu gwasanaeth personol i bob un o’i gleientiaid.

Personol

Mae Eirian yn byw yn Llangain gyda’i gymar  Bet, ei ddau lysfab Tom a Llew a’i dad yng nghyfraith Myrddin. Mae ei ddiddordebau’n cynnwys gwylio rygbi, DIY a garddio ac mae’n mwynhau wâc sionc ar draeth Llansteffan ar y penwythnos.

Swyddi

RSS

Newyddion Diweddar

RSS

Cwestiynau treth

RSS

Archif Newyddion

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar