Our People

Nôl i’r tîm

Janet Collins ACCA

Director

{name}

Cychwynnodd Janet ei gyrfa fel cyfrifydd gyda phractis cyfrifyddu yn Llanymddyfri yn 1984.  Yna symudodd at gwmni mwy o faint yn Abertawe er mwyn ehangu ei phrofiad, gan barhau â’i hyfforddiant ym maes cyfrifyddiaeth.  Ymunodd â L H Phillips & Co yn 2008 ac mae Janet bellach wedi ennill cymhwyster fel cyfrifydd ardystiedig.

Gyda 28 mlynedd o brofiad yn y proffesiwn, mae ganddi wybodaeth helaeth am baratoi cyfrifon, archwiliadau a threth.  Mae Janet yn ymdrin yn bennaf â chartrefi gofal, cwmnïau sy’n cynnig gwasanaeth ymgynghorol, mân-werthwyr a’r diwydiant adeiladu.

Mae hi’n mwynhau cael cyswllt rheolaidd â’r cleientiaid ac yn ceisio sicrhau ein bod yn cynnig “cyffyrddiad personol”.

Personol

Mae Janet, sy’n siarad Cymraeg yn rhugl, yn briod gyda dau o blant.  Yn ei hamser sbâr, mae’n mwynhau rasys moduro, darllen, mynd allan am fwyd a threulio amser gyda’r teulu a’r cŵn.

Swyddi

RSS

Newyddion Diweddar

RSS

Cwestiynau treth

RSS

Archif Newyddion

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar