Our People

Nôl i’r tîm

Matthew Williams FCA CTA

Director

{name}

Yn 2006 symudodd Matthew i Orllewin Cymru ac ymuno â LHP. ac yna ym mis Chwefror 2007, cafodd ei wneud yn bartner.  Bu’n gweithio cyn hynny gyda chwmnïau cenedlaethol yng Nghaerdydd, lle’r enillodd brofiad helaeth oedd yn golygu y gallai gynnig cyngor ehangach i’w gleientiaid yn Sir Gâr nag yr oeddynt o bosib wedi arfer ag ef.

Ac yntau yn Gyfrifydd Siartredig ac yn Ymgynghorydd Trethi Siartredig, gall Matthew gynnig cyngor ar ystod eang iawn o faterion, gan gynnwys materion treth arbenigol.  Yn rhinwedd ei rôl fel Partner Archwilio a Threth, mae’n gweithio ar lefel leol gyda busnesau rhanbarthol i ddarparu atebion effeithlon a chost effeithiol.

O gofio’r profiad y mae Matthew wedi’i gael dros y blynyddoedd, mae ganddo gyfoeth o wybodaeth, yn enwedig yn y meysydd canlynol:

Mae Matthew yn gredwr mawr mewn cyfathrebu â’i gleientiaid ac mae’n cadw cysylltiad cyson â hwy er mwyn sicrhau ei fod ar gael i ddarparu cyngor amserol ac addas fel y bo angen.

Personol

Mae Matthew yn byw yn Sanclêr gyda’i wraig Sarah a’u tri phlentyn.  Mae’n mwynhau chwarae golf a chefnogi’r tîm rygbi lleol yn ogystal â’r tîm cenedlaethol.  Mae’n ddarllenwr llyfrau ffuglen brwd, yn enwedig nofelau Matthew Reilly a James Patterson ac mae’n cadw’n heini drwy chwarae sboncen a nofio.

Swyddi

RSS

Newyddion Diweddar

RSS

Cwestiynau treth

RSS

Archif Newyddion

Rhestr Bostio

Ymunwch â’n rhestr bostio i dderbyn ein e-gylchlythyr sy’n cynnwys newyddion y diwydiant.

Ymuno â’r rhestr Bostio
Gallwch ymwneud â ni ar