Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

CHYFRIFWYR YN UNIG

MWY NA....

LHP – Arbenigwyr Cloud

CROESO

YN CYFLWYNO LHP

Arbenigwyr Amaeth

Arrow
Arrow
Slider

ARCHWILWYR AC ARBENIGWYR TRETH SIARTREDIG

Mae gan Gyfrifwyr Siartredig LHP swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd a Llanbedr Pont Steffan. Rydym wedi bod yn cydweithio gyda chymuned fusnes De a Gorllewin Cymru ers bron i 85 mlynedd, a nawr rydym ar flaen y gad o ran Technoleg Cwmwl.

Gadewch i ni ddangos i chi sut i redeg eich busnes drwy Ffôn Smart.

Hafan

Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6

Cyfarwyddwyr

Matthew Williams
FCA CTA

Rheolwr Gyfarwyddwr

Ac yntau yn Gyfrifydd Siartredig, Ymgynghorydd Treth Siartredig ac arbenigwr cwmwl, gall Matthew gynnig cyngor ar amrywiaeth eang o faterion gan gynnwys materion treth arbenigol…
darllenwch fwy

Eirian Humphreys
ACA FCCA

Cyfarwyddwr Amaeth

Ar ôl gweithio ar y fferm deuluol am nifer o flynyddoedd, penderfynodd Eirian newid gyrfa yn 2000, ac ymunodd a chwmni cyfrifyddu lleol…
darllenwch fwy

Janet Collins
ACCA

Cyfarwyddwr

Cychwynnodd Janet, sy’n gyfrifol am ein mentrau bach, ei gyrfa fel cyfrifydd yn 1984 mewn practis yn Llanymddyfri cyn symud i gwmni cyfrifyddu mwy o faint yn Abertawe er mwyn ehangu ei phrofiad …
darllenwch fwy
BUDGET NOVEMBER 2017
BUDGET NOVEMBER 2017 – key points   With immediate effect: new announcements From 22 November 2017, Stamp Duty Land Tax
Read more.
Gyda bron 50 o staff, mae gennym yr arbenigedd ddelio â’r materion mwyaf cymhleth ond rydym hefyd yn ddigon bach i ddarparu’rgwasanaeth personol y mae ein cleientiaid yn ei werthfawrogi.

Straeon Cleientiaid

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwybodaeth ariannol a chofnodi ein derbynebion a’n costau yn gyson drwy ddefnyddio ap Xero ar ein ffonau clyfar.
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd


Rydym yn ymfalchïo yn ein gwybodaeth leol ardderchog ac yn delio â busnesau bach ‘is-dreth ar werth’ yn ogystal â busnesau mawr â throsiant yn y miliynau