Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

CHYFRIFWYR YN UNIG

MWY NA....

LHP – Arbenigwyr Cloud

CROESO

YN CYFLWYNO LHP

Arbenigwyr Amaeth

Arrow
Arrow
Slider

ARCHWILWYR AC ARBENIGWYR TRETH SIARTREDIG

Mae gan Gyfrifwyr Siartredig LHP swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd a Llanbedr Pont Steffan. Rydym wedi bod yn cydweithio gyda chymuned fusnes De a Gorllewin Cymru ers bron i 85 mlynedd, a nawr rydym ar flaen y gad o ran Technoleg Cwmwl.

Gadewch i ni ddangos i chi sut i redeg eich busnes drwy Ffôn Smart.

Hafan

Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6

Cyfarwyddwyr

Matthew Williams
FCA CTA

Rheolwr Gyfarwyddwr

Ac yntau yn Gyfrifydd Siartredig, Ymgynghorydd Treth Siartredig ac arbenigwr cwmwl, gall Matthew gynnig cyngor ar amrywiaeth eang o faterion gan gynnwys materion treth arbenigol…
darllenwch fwy

Eirian Humphreys
ACA FCCA

Cyfarwyddwr Amaeth

Ar ôl gweithio ar y fferm deuluol am nifer o flynyddoedd, penderfynodd Eirian newid gyrfa yn 2000, ac ymunodd a chwmni cyfrifyddu lleol…
darllenwch fwy

Janet Collins
ACCA

Cyfarwyddwr

Cychwynnodd Janet, sy’n gyfrifol am ein mentrau bach, ei gyrfa fel cyfrifydd yn 1984 mewn practis yn Llanymddyfri cyn symud i gwmni cyfrifyddu mwy o faint yn Abertawe er mwyn ehangu ei phrofiad …
darllenwch fwy
BUDGET NOVEMBER 2017
BUDGET NOVEMBER 2017 – key points   With immediate effect: new announcements From 22 November 2017, Stamp Duty Land Tax
Read more.
Gyda bron 50 o staff, mae gennym yr arbenigedd ddelio â’r materion mwyaf cymhleth ond rydym hefyd yn ddigon bach i ddarparu’rgwasanaeth personol y mae ein cleientiaid yn ei werthfawrogi.

Straeon Cleientiaid

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddiant parhaol eu busnes.
Sarah Day - Practice Solutions Ltd


Rydym yn ymfalchïo yn ein gwybodaeth leol ardderchog ac yn delio â busnesau bach ‘is-dreth ar werth’ yn ogystal â busnesau mawr â throsiant yn y miliynau