Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Ann Morgan

ann-morgan

 

 

Ann Morgan – Arbenigwraig Amaeth

Ebost – annm@lhp.co.uk

Mae Ann yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn ferch i fferm o Lanarth. Astudiodd Amaeth ac Economeg Amaethyddol ym Mhrifysgol Bangor lle enillodd BSc (Anrh)…

Ar ôl gweithio am nifer o flynyddoedd yn Aberaeron ymunodd Ann â LHP ym mis Tachwedd 2011 lle mae’n defnyddio ei gwybodaeth amaethyddol helaeth i gynorthwyo ein cleientiaid.

Mae Ann yn awr yn byw yng Nghaerfyrddin gyda’i dyweddi ac yn mwynhau darllen a gwylio ffilmiau yn ei hamser sbâr.

 

Testimonials

Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!
Clark James - Kingswood Engineering Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6