Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Ann Morgan

ann-morgan

 

 

Ann Morgan – Arbenigwraig Amaeth

Ebost – annm@lhp.co.uk

Mae Ann yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn ferch i fferm o Lanarth. Astudiodd Amaeth ac Economeg Amaethyddol ym Mhrifysgol Bangor lle enillodd BSc (Anrh)…

Ar ôl gweithio am nifer o flynyddoedd yn Aberaeron ymunodd Ann â LHP ym mis Tachwedd 2011 lle mae’n defnyddio ei gwybodaeth amaethyddol helaeth i gynorthwyo ein cleientiaid.

Mae Ann yn awr yn byw yng Nghaerfyrddin gyda’i dyweddi ac yn mwynhau darllen a gwylio ffilmiau yn ei hamser sbâr.

 

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6