Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Barry Thomas

barry-thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barry Thomas – Arbenigwr Amaeth

Ebost: Barry@lhp.co.uk

Mae Barry wedi bod gyda LHP ers dros 30 mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi ennill cyfoeth o brofiad a gwybodaeth ym maes cyfrifon. Heddiw mae ganddo rôl allweddol fel un o arbenigwyr amaeth LHP. Mae ei wybodaeth eang o’r diwydiant amaeth yn golygu ei fod yn deall beth mae ein cleientiaid yn chwilio amdano ac yn gallu diwallu eu hanghenion.

Yn wreiddiol o Eglwyswrw, mae Barry yn awr yn byw yng Nghaerfyrddin gyda’i wraig Amanda a’u Ci Tarw Ffrengig ‘Biscuit’.

Mae Barry’n mwynhau cerddoriaeth a’r mwyafrif o chwaraeon ac mae’n cefnogi Tîm pêl-droed Wrecsam. Mae’n hoffi cadw’n heini drwy seiclo, cerdded ac ymarfer yn y gampfa.  Mae ganddo hefyd ddiddordeb mawr mewn ffotograffiaeth a natur ac mae wedi cyfuno’r ddau ddiddordeb hwn yn ystod teithiau cyffrous i dynnu lluniau eirth yn Alaska, orangutans yn Borneo a morfilod ffyrnig yng Ngwlad yr Ia.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6