Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Barry Thomas

barry-thomas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barry Thomas – Arbenigwr Amaeth

Ebost: Barry@lhp.co.uk

Mae Barry wedi bod gyda LHP ers dros 30 mlynedd ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae wedi ennill cyfoeth o brofiad a gwybodaeth ym maes cyfrifon. Heddiw mae ganddo rôl allweddol fel un o arbenigwyr amaeth LHP. Mae ei wybodaeth eang o’r diwydiant amaeth yn golygu ei fod yn deall beth mae ein cleientiaid yn chwilio amdano ac yn gallu diwallu eu hanghenion.

Yn wreiddiol o Eglwyswrw, mae Barry yn awr yn byw yng Nghaerfyrddin gyda’i wraig Amanda a’u Ci Tarw Ffrengig ‘Biscuit’.

Mae Barry’n mwynhau cerddoriaeth a’r mwyafrif o chwaraeon ac mae’n cefnogi Tîm pêl-droed Wrecsam. Mae’n hoffi cadw’n heini drwy seiclo, cerdded ac ymarfer yn y gampfa.  Mae ganddo hefyd ddiddordeb mawr mewn ffotograffiaeth a natur ac mae wedi cyfuno’r ddau ddiddordeb hwn yn ystod teithiau cyffrous i dynnu lluniau eirth yn Alaska, orangutans yn Borneo a morfilod ffyrnig yng Ngwlad yr Ia.

Testimonials

Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!
Clark James - Kingswood Engineering Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6