Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Elusennau

Rydym yn paratoi adroddiadau archwilio ac adroddiadau annibynnol ar gyfer ystod o Elusennau a Chymdeithasau Tai. Byddwn yn gwneud hyn o fewn cyllideb ac amserlen a gytunir gyda chi. Gallwn hefyd gyflawni eich gofynion statudol gyda Thŷ’r Cwmnïau a’r Comisiwn Elusennau.

Rydym hefyd yn cynnig cyngor ynghylch systemau rheoli mewnol, sefydlu mudiadau elusennol a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol, trefniadau llywodraethu ac amrywiaeth o faterion eraill.

Mae cael arbenigwyr sector Elusennol yn hollbwysig oherwydd bod deddfwriaeth yn newid yn barhaol. P’un ai’n Ddatganiad o Ymarferion Cymeradwy neu’n ddatgeliad FRS102 newydd, gallwch ddibynnu ar LHP i gymryd y drafferth allan o baratoi cyfrifon eich elusen.

Gallwn hyd yn oed helpu gyda’ch trefniadau cadw llyfrau. Cysylltwch â Matthew Williams am ragor o fanylion.

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6