Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Elusennau

Rydym yn paratoi adroddiadau archwilio ac adroddiadau annibynnol ar gyfer ystod o Elusennau a Chymdeithasau Tai. Byddwn yn gwneud hyn o fewn cyllideb ac amserlen a gytunir gyda chi. Gallwn hefyd gyflawni eich gofynion statudol gyda Thŷ’r Cwmnïau a’r Comisiwn Elusennau.

Rydym hefyd yn cynnig cyngor ynghylch systemau rheoli mewnol, sefydlu mudiadau elusennol a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol, trefniadau llywodraethu ac amrywiaeth o faterion eraill.

Mae cael arbenigwyr sector Elusennol yn hollbwysig oherwydd bod deddfwriaeth yn newid yn barhaol. P’un ai’n Ddatganiad o Ymarferion Cymeradwy neu’n ddatgeliad FRS102 newydd, gallwch ddibynnu ar LHP i gymryd y drafferth allan o baratoi cyfrifon eich elusen.

Gallwn hyd yn oed helpu gyda’ch trefniadau cadw llyfrau. Cysylltwch â Matthew Williams am ragor o fanylion.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6