Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Elusennau

Rydym yn paratoi adroddiadau archwilio ac adroddiadau annibynnol ar gyfer ystod o Elusennau a Chymdeithasau Tai. Byddwn yn gwneud hyn o fewn cyllideb ac amserlen a gytunir gyda chi. Gallwn hefyd gyflawni eich gofynion statudol gyda Thŷ’r Cwmnïau a’r Comisiwn Elusennau.

Rydym hefyd yn cynnig cyngor ynghylch systemau rheoli mewnol, sefydlu mudiadau elusennol a Chlybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol, trefniadau llywodraethu ac amrywiaeth o faterion eraill.

Mae cael arbenigwyr sector Elusennol yn hollbwysig oherwydd bod deddfwriaeth yn newid yn barhaol. P’un ai’n Ddatganiad o Ymarferion Cymeradwy neu’n ddatgeliad FRS102 newydd, gallwch ddibynnu ar LHP i gymryd y drafferth allan o baratoi cyfrifon eich elusen.

Gallwn hyd yn oed helpu gyda’ch trefniadau cadw llyfrau. Cysylltwch â Matthew Williams am ragor o fanylion.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6