Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Diwydiant Adeiladu, Tir ac Eiddo

Mae gan LHP wybodaeth helaeth am y sector hwn yn ogystal ag ystod eang o gleientiaid – o adeiladwyr a chrefftwyr i ddatblygwyr a phenseiri. Mae hwn yn sector busnes lle’r rydym wedi gweld cynnydd mawr yn y gwaith cadw llyfrau a wneir gennym.

Mae hyn yn galluogi ein cleientiaid i:

  • Redeg eu busnesau ar sail y wybodaeth ariannol ddiweddaraf
  • Lwyddo a thyfu mewn amgylchedd heriol
  • Fod yn fwy proffidiol a mwynhau mwy o amser rhydd.

O gofio’r holl newidiadau diweddar mewn treth eiddo, gall LHP gynnig cyngor am y newidiadau hyn ynghyd â sut orau i strwythuro eich busnes.

Peidiwch â bod ag ofn gofyn!

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6