Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Diwydiant Adeiladu, Tir ac Eiddo

Mae gan LHP wybodaeth helaeth am y sector hwn yn ogystal ag ystod eang o gleientiaid – o adeiladwyr a chrefftwyr i ddatblygwyr a phenseiri. Mae hwn yn sector busnes lle’r rydym wedi gweld cynnydd mawr yn y gwaith cadw llyfrau a wneir gennym.

Mae hyn yn galluogi ein cleientiaid i:

  • Redeg eu busnesau ar sail y wybodaeth ariannol ddiweddaraf
  • Lwyddo a thyfu mewn amgylchedd heriol
  • Fod yn fwy proffidiol a mwynhau mwy o amser rhydd.

O gofio’r holl newidiadau diweddar mewn treth eiddo, gall LHP gynnig cyngor am y newidiadau hyn ynghyd â sut orau i strwythuro eich busnes.

Peidiwch â bod ag ofn gofyn!

Testimonials

Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!
Clark James - Kingswood Engineering Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6