Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Diwydiant Adeiladu, Tir ac Eiddo

Mae gan LHP wybodaeth helaeth am y sector hwn yn ogystal ag ystod eang o gleientiaid – o adeiladwyr a chrefftwyr i ddatblygwyr a phenseiri. Mae hwn yn sector busnes lle’r rydym wedi gweld cynnydd mawr yn y gwaith cadw llyfrau a wneir gennym.

Mae hyn yn galluogi ein cleientiaid i:

  • Redeg eu busnesau ar sail y wybodaeth ariannol ddiweddaraf
  • Lwyddo a thyfu mewn amgylchedd heriol
  • Fod yn fwy proffidiol a mwynhau mwy o amser rhydd.

O gofio’r holl newidiadau diweddar mewn treth eiddo, gall LHP gynnig cyngor am y newidiadau hyn ynghyd â sut orau i strwythuro eich busnes.

Peidiwch â bod ag ofn gofyn!

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6