Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Dafydd Rees

dafydd-rees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dafydd Rees FCCA – Uwch Gyfrifydd

Ebost: dafydd@lhp.co.uk

Mae Dafydd yn gyfrifydd cymwysedig ac yn gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig. Mae gan Dafydd dros bymtheg mlynedd o brofiad ym maes cyfrifyddu ac archwilio.

Yn ystod ei yrfa mae wedi sicrhau profiad ac arbenigedd gwerthfawr wrth weithio gydag amrywiaeth eang o gleientiaid, o fasnachwyr unigol a busnesau teuluol i gwmnïau ac elusennau mawrion.

Mae Dafydd yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn ei amser sbâr mae’n mwynhau dilyn y Scarlets a thîm rygbi’r undeb Cymru a threulio amser gyda’i deulu.

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6