Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Dafydd Rees

dafydd-rees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dafydd Rees FCCA – Uwch Gyfrifydd

Ebost: dafydd@lhp.co.uk

Mae Dafydd yn gyfrifydd cymwysedig ac yn gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig. Mae gan Dafydd dros bymtheg mlynedd o brofiad ym maes cyfrifyddu ac archwilio.

Yn ystod ei yrfa mae wedi sicrhau profiad ac arbenigedd gwerthfawr wrth weithio gydag amrywiaeth eang o gleientiaid, o fasnachwyr unigol a busnesau teuluol i gwmnïau ac elusennau mawrion.

Mae Dafydd yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn ei amser sbâr mae’n mwynhau dilyn y Scarlets a thîm rygbi’r undeb Cymru a threulio amser gyda’i deulu.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6