Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Arbenigwyr deintyddol

A ydych erioed wedi ystyried faint o amser yr ydych chi neu’r sawl sy’n cadw’ch llyfrau yn ei dreulio yn mewnbynnu gwybodaeth o’ch cyfriflenni banc i’ch meddalwedd cyfrifyddu?

Efallai eich bod yn gwybod o brofiad pa mor hawdd ydyw cofnodi ffigwr anghywir. Hoffech chi dreulio llai o amser yn cadw’ch llyfrau a derbyn adroddiadau ariannol misol?

Rydym ni yn LHP bob amser yn ceisio helpu ein cleientiaid i fabwysiadu arferion mwy effeithiol. Rydym hefyd yn gwybod nad yw diweddaru eich cyfrifon yn un o’ch hoff ddyletswydd wrth redeg eich busnes.

Penodwch LHP i gadw eich llyfrau ac i’ch cynghori a byddwch yn elwa o gael:

  • Adroddiadau misol ar berfformiad ariannol eich practis i’ch helpu i wneud penderfyniadau
  • Rhagolygon o’ch atebolrwydd treth yn y dyfodol
  • Cyngor, fisoedd ymlaen llaw, am faint y dylech gynilo ar gyfer talu treth
  • Ffi ostyngedig ar gyfer gwneud eich cyfrifon blynyddol

Gan ddibynnu ar eich banc, gallwn gasglu copïau electronig o’ch cyfriflenni yn uniongyrchol o’ch banc. Felly’r newyddion da i chi yw na fydd angen i chi boeni am goladu eich cyfriflenni papur oherwydd byddant gyda ni yn barod.

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6