Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Amaethwyr

Mae canran uchel o’n cleientiaid yn ffermwyr ac mewn amgylchedd amaethyddol sy’n newid yn gyson maent yn dibynnu ar ein cyngor diduedd a’n prisiau cystadleuol. Mae gennym enw da o fewn y gymuned ffermio am roi gwasanaeth o’r radd flaenaf sy’n cynnig gwerth da am yr arian, ac mae hyn wedi arwain at lefel uchel o fodlonrwydd ymhlith ein cleientiaid.

Gyda dros 80 mlynedd o brofiad, rydym yn un o’r prif gyfrifwyr amaethyddol yng Nghymru. Rydym yn gweithio ochr yn ochr ag ymgynghorwyr amaethyddol i ddarparu gwasanaethau hollgwmpasog er mwyn cynyddu eich elw a gwella lles anifeiliaid.

Mae cael partner yn y busnes oedd ei hun yn arfer ffermio yn ddefnyddiol iawn o ran deall anghenion cleientiaid yn y diwydiant unigryw ac arbenigol iawn hwn.

Mae ein cyfarwyddwr amaeth, Eirian Humphreys, yn un o’r arbenigwyr amaethyddol uchaf eu parch yng Nghymru. Mae ei wybodaeth eang ynghyd â phrofiad helaeth ein staff amaethyddol yn golygu ein bod yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer ein cleientiaid.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth cadw llyfrau cynhwysfawr ar gyfer nifer o’n cleientiaid amaethyddol i sicrhau bod ganddynt y wybodaeth ariannol ddiweddaraf wrth wneud penderfyniadau pwysig.

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6