Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Proffesiwn y Gyfraith

legal-professionProffesiwn y Gyfraith

 

Rydym yn gweithredu ar ran nifer o gwmnïau cyfreithiol; rydym nid yn unig yn cynnal archwiliadau o gyfrifon cleientiaid, ond hefyd yn ymdrin â chyfrifon a materion treth y Partneriaid eu hunain. Mae gennym Dîm Gwasanaethau Cyfreithiol ac mae’r gwasanaeth a ddarperir gennym yn ymestyn ymhell y tu hwnt i ymdrin â Rheolau Cyfrifon Cyfreithwyr – Archwiliad Cymdeithas y Cyfreithwyr, ac yn cynnwys Cyfrifon Partneriaeth Blynyddol, Treth Partneriaeth, Treth Unigol a Chynlluniau Treth Gorfforaeth a Phartneriaeth.

Ar ben hynny, rydym yn cynnig ystod o wasanaethau eraill i’n cleientiaid sy’n gyfreithwyr, o gyngor ynghylch Treth Etifethiant a Threth Enillion Cyfalaf i Gyfrifon Ystadau a Ffurflenni Ymddiriedolaeth ar gyfer eu cleientiaid.

Gall ein partner treth hefyd gynnig cyngor parhaus, strwythuredig ac amserol ar faterion treth, gan gynnwys mynychu cyfarfodydd bwrdd, adolygu cyfrifon rheoli a gwasanaethau eraill fel y bo angen.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6