Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Proffesiwn y Gyfraith

legal-professionProffesiwn y Gyfraith

 

Rydym yn gweithredu ar ran nifer o gwmnïau cyfreithiol; rydym nid yn unig yn cynnal archwiliadau o gyfrifon cleientiaid, ond hefyd yn ymdrin â chyfrifon a materion treth y Partneriaid eu hunain. Mae gennym Dîm Gwasanaethau Cyfreithiol ac mae’r gwasanaeth a ddarperir gennym yn ymestyn ymhell y tu hwnt i ymdrin â Rheolau Cyfrifon Cyfreithwyr – Archwiliad Cymdeithas y Cyfreithwyr, ac yn cynnwys Cyfrifon Partneriaeth Blynyddol, Treth Partneriaeth, Treth Unigol a Chynlluniau Treth Gorfforaeth a Phartneriaeth.

Ar ben hynny, rydym yn cynnig ystod o wasanaethau eraill i’n cleientiaid sy’n gyfreithwyr, o gyngor ynghylch Treth Etifethiant a Threth Enillion Cyfalaf i Gyfrifon Ystadau a Ffurflenni Ymddiriedolaeth ar gyfer eu cleientiaid.

Gall ein partner treth hefyd gynnig cyngor parhaus, strwythuredig ac amserol ar faterion treth, gan gynnwys mynychu cyfarfodydd bwrdd, adolygu cyfrifon rheoli a gwasanaethau eraill fel y bo angen.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6