Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Proffesiwn y Gyfraith

legal-professionProffesiwn y Gyfraith

 

Rydym yn gweithredu ar ran nifer o gwmnïau cyfreithiol; rydym nid yn unig yn cynnal archwiliadau o gyfrifon cleientiaid, ond hefyd yn ymdrin â chyfrifon a materion treth y Partneriaid eu hunain. Mae gennym Dîm Gwasanaethau Cyfreithiol ac mae’r gwasanaeth a ddarperir gennym yn ymestyn ymhell y tu hwnt i ymdrin â Rheolau Cyfrifon Cyfreithwyr – Archwiliad Cymdeithas y Cyfreithwyr, ac yn cynnwys Cyfrifon Partneriaeth Blynyddol, Treth Partneriaeth, Treth Unigol a Chynlluniau Treth Gorfforaeth a Phartneriaeth.

Ar ben hynny, rydym yn cynnig ystod o wasanaethau eraill i’n cleientiaid sy’n gyfreithwyr, o gyngor ynghylch Treth Etifethiant a Threth Enillion Cyfalaf i Gyfrifon Ystadau a Ffurflenni Ymddiriedolaeth ar gyfer eu cleientiaid.

Gall ein partner treth hefyd gynnig cyngor parhaus, strwythuredig ac amserol ar faterion treth, gan gynnwys mynychu cyfarfodydd bwrdd, adolygu cyfrifon rheoli a gwasanaethau eraill fel y bo angen.

Testimonials

Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!
Clark James - Kingswood Engineering Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6