Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

LHP Business Award winners

Following on from a very successful 3rd LHP Business Awards, which included over 200 business people from the local community, Ginhaus Deli from Llandelio won the overall award for best business.

Other winners included:

– The Bug Farm

– Princes Gate Spring Water

– Mrs Bucket Cleaning services

– Morgan & Morgan

– Chuckling Goat

– Enzo Homes

– Ginhaus Deli#

Well done to all the winners and the nominees!!

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6