Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

LHP Business Award winners

Following on from a very successful 3rd LHP Business Awards, which included over 200 business people from the local community, Ginhaus Deli from Llandelio won the overall award for best business.

Other winners included:

– The Bug Farm

– Princes Gate Spring Water

– Mrs Bucket Cleaning services

– Morgan & Morgan

– Chuckling Goat

– Enzo Homes

– Ginhaus Deli#

Well done to all the winners and the nominees!!

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6