Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Making Tax Digital

With HMRC looking to change the way our clients keep their records, join us for an update on what their proposals are and how they will affect you. Clients and non-clients welcome:

Halliwell Centre, Trinty Colleage, Carmarthen:

– 2pm 5th April
– 7pm 5th April
– 10am 6th April

Agriculture House, Winch Lane, Haverfordwest

– 4pm 3rd April
– 7pm 3rd April

To attend any of the sessions please email: info@lhp.co.uk or call 01267 237534

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6