Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cyfryngau

img_6281

Mae nifer o sefydliadau cyfryngau yn debygol o gael eu heffeithio naill ai yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan y toriadau diweddar yn y sector cyhoeddus a’r dirywiad yn economi Prydain.

Rydym yn gweithio gyda chleientiaid mewn busnesau cyfryngau newydd, argraffu digidol, teledu, cerddoriaeth, datblygu meddalwedd a busnesau ar-lein er mwyn eu helpu i ddeall a goresgyn y prif sialensiau sy’n eu hwynebu yn y sector cyffrous a newidiol hwn.

Rydym yn cynnig cymorth a chefnogaeth eang i amryw o fusnesau cyfryngau, o rai newydd i gwmnïau sefydledig, gan gynnwys:

  • Sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r gofynion;
  • Galluogi ein cleientiaid i fwrw ymlaen â rhedeg eu busnes;
  • Darparu mewnbwn rhagweithiol sy’n seiliedig ar ein harbenigedd a’n profiad yn y maes;
  • Sicrhau cyllid priodol drwy nodi partneriaid ariannol addas;
  • Goresgyn cyfyngiadau cyllido fel bod modd i fusnesau sy’n tyfu’n gyflym i ddatblygu a chyrraedd eu llawn botensial.

Testimonials

Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!
Clark James - Kingswood Engineering Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6