Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cyfryngau

img_6281

Mae nifer o sefydliadau cyfryngau yn debygol o gael eu heffeithio naill ai yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan y toriadau diweddar yn y sector cyhoeddus a’r dirywiad yn economi Prydain.

Rydym yn gweithio gyda chleientiaid mewn busnesau cyfryngau newydd, argraffu digidol, teledu, cerddoriaeth, datblygu meddalwedd a busnesau ar-lein er mwyn eu helpu i ddeall a goresgyn y prif sialensiau sy’n eu hwynebu yn y sector cyffrous a newidiol hwn.

Rydym yn cynnig cymorth a chefnogaeth eang i amryw o fusnesau cyfryngau, o rai newydd i gwmnïau sefydledig, gan gynnwys:

  • Sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r gofynion;
  • Galluogi ein cleientiaid i fwrw ymlaen â rhedeg eu busnes;
  • Darparu mewnbwn rhagweithiol sy’n seiliedig ar ein harbenigedd a’n profiad yn y maes;
  • Sicrhau cyllid priodol drwy nodi partneriaid ariannol addas;
  • Goresgyn cyfyngiadau cyllido fel bod modd i fusnesau sy’n tyfu’n gyflym i ddatblygu a chyrraedd eu llawn botensial.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6