Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Pwy Ydyn Ni

Rydym yn gwmni o Gyfrifwyr Siartredig deinamig gyda swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Llambed a Hwlffordd. Mae LHP wedi bod yn cydweithio gyda’r gymuned fusnes yn Ne a Gorllewin Cymru ers dros 80 mlynedd.

Disgrifiwn ein hunain fel practis ymgynghorol modern, sy’n cynnig ‘chyffyrddiad personol’ wrth wasanaethu busnesau lleol.

Gyda bron 50 o staff, mae gennym yr arbenigedd i ddelio â’r materion mwyaf cymhleth ond rydym hefyd yn ddigon bach i ddarparu’r gwasanaeth personol y mae ein cleientiaid yn ei werthfawrogi. Mae gan bob cleient reolwr gwasanaeth a fydd yn eu tywys drwy ein dulliau cyfrifyddu o’r dechrau i’r diwedd ac yn hwyluso’r broses o symud atom.

Mae fwyfwy o gleientiaid newydd yn edrych arnom fel ymgynghorwyr busnes ac yn ymddiried ynom i roi’r cyngor gorau. Fodd bynnag nid yw eu manylion ariannol bob adeg yn gywir nac yn cael eu paratoi yn amserol.

Byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth o gyfrifyddu cwmwl, gan gynnwys Xero, QuickBooks a Sage One i gynorthwyo’r cleientiaid hyn. Rydym hefyd yn defnyddio Skype i gyfathrebu yn ogystal â nifer o dechnegau eraill sy’n golygu y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy ymatebol i’n cleientiaid yn ogystal â pharatoi eu cyfrifon.

Hefyd bydd ein profiad o dechnoleg rithwir, gan gynnwys nifer o apiau, yn helpu i symleiddio eich prosesau busnes.

Fel y practis cyntaf yng Ngorllewin Cymru i ymgorffori technoleg ‘cwmwl’, ein cenhadaeth yw helpu ein cleientiaid i:

  • Lwyddo a thyfu
  • Rhoi mwy o amser i’w busnesau, a
  • Chymryd yr hasl allan o redeg busnes (gallwn ofalu am gymaint o bethau ag y dymunwch)

Gallwch ddarllen mwy am ein cyfarwyddwyr ac uwch aelodau’r tîm drwy Glicio Yma. 

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6