Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Pwy Ydyn Ni

Rydym yn gwmni o Gyfrifwyr Siartredig deinamig gyda swyddfeydd yng Nghaerfyrddin, Llambed a Hwlffordd. Mae LHP wedi bod yn cydweithio gyda’r gymuned fusnes yn Ne a Gorllewin Cymru ers dros 80 mlynedd.

Disgrifiwn ein hunain fel practis ymgynghorol modern, sy’n cynnig ‘chyffyrddiad personol’ wrth wasanaethu busnesau lleol.

Gyda bron 50 o staff, mae gennym yr arbenigedd i ddelio â’r materion mwyaf cymhleth ond rydym hefyd yn ddigon bach i ddarparu’r gwasanaeth personol y mae ein cleientiaid yn ei werthfawrogi. Mae gan bob cleient reolwr gwasanaeth a fydd yn eu tywys drwy ein dulliau cyfrifyddu o’r dechrau i’r diwedd ac yn hwyluso’r broses o symud atom.

Mae fwyfwy o gleientiaid newydd yn edrych arnom fel ymgynghorwyr busnes ac yn ymddiried ynom i roi’r cyngor gorau. Fodd bynnag nid yw eu manylion ariannol bob adeg yn gywir nac yn cael eu paratoi yn amserol.

Byddwn yn defnyddio ein gwybodaeth o gyfrifyddu cwmwl, gan gynnwys Xero, QuickBooks a Sage One i gynorthwyo’r cleientiaid hyn. Rydym hefyd yn defnyddio Skype i gyfathrebu yn ogystal â nifer o dechnegau eraill sy’n golygu y gallwn ddarparu gwasanaeth mwy ymatebol i’n cleientiaid yn ogystal â pharatoi eu cyfrifon.

Hefyd bydd ein profiad o dechnoleg rithwir, gan gynnwys nifer o apiau, yn helpu i symleiddio eich prosesau busnes.

Fel y practis cyntaf yng Ngorllewin Cymru i ymgorffori technoleg ‘cwmwl’, ein cenhadaeth yw helpu ein cleientiaid i:

  • Lwyddo a thyfu
  • Rhoi mwy o amser i’w busnesau, a
  • Chymryd yr hasl allan o redeg busnes (gallwn ofalu am gymaint o bethau ag y dymunwch)

Gallwch ddarllen mwy am ein cyfarwyddwyr ac uwch aelodau’r tîm drwy Glicio Yma. 

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6