Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Moduron a Thrafnidiaeth

Gan ein bod yn delio â manwerthwyr yn y diwydiant moduron â throsiant yn amrywio o £70,000 hyd at £160miliwn, mae gennym y gallu a’r profiad i roi’r cyngor cywir ar gyfer eich busnes chi.

O ystyried y cyfnod anodd sy’n wynebu’r diwydiant moduron, gallwn gynnig gwasanaeth cost effeithiol sydd wedi ei deilwra’n arbennig ar gyfer eich busnes chi – paratoi cyfrifon, cynnal archwiliadau neu ddarparu cyngor ynghylch treth.

Gallwn hefyd gynnig cyngor ar gyfrifon rheoli ystyrlon, cynlluniau TAW ceir ail-law a meddalwedd addas ar gyfer eich busnes chi.

Ein prif nod yw eich helpu chi i redeg eich busnes. Gyda ffiniau elw yn crebachu, mae’n bwysig bod busnesau’n gwybod ble y maent yn sefyll. Gall gwybodaeth ariannol ystyrlon olygu’r gwahaniaeth rhwng elw a cholled.

Gadewch i LHP ysgwyddo’r baich o ddelio gyda gwaith gweinyddu dyddiol eich busnes – gadewch i arbenigwyr cyfeillgar ein hadran cadw llyfrau wneud y cyfan drosoch.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6