Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cleientiaid Proffesiynol Eraill

professional

Cleientiaid Proffesiynol Eraill

O Ddeintyddion, i Feddygon a Milfeddygon, o Bostfeistri i Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol, gallwn ddefnyddio ein profiad yn y meysydd hyn er mwyn darparu gwasanaeth y bydd ein cleientiaid nid yn unig yn ei werthfawrogi ond hefyd yn ei gymeradwyo.

Oherwydd ein profiad helaeth gallwn gynnig ffioedd cystadleuol iawn ynghyd â gwasanaeth hawdd mynd ato i’n cleientiaid, sy’n golygu bod LHP yn cynrychioli gwerth da iawn am eich arian.

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6