Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cleientiaid Proffesiynol Eraill

professional

Cleientiaid Proffesiynol Eraill

O Ddeintyddion, i Feddygon a Milfeddygon, o Bostfeistri i Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol, gallwn ddefnyddio ein profiad yn y meysydd hyn er mwyn darparu gwasanaeth y bydd ein cleientiaid nid yn unig yn ei werthfawrogi ond hefyd yn ei gymeradwyo.

Oherwydd ein profiad helaeth gallwn gynnig ffioedd cystadleuol iawn ynghyd â gwasanaeth hawdd mynd ato i’n cleientiaid, sy’n golygu bod LHP yn cynrychioli gwerth da iawn am eich arian.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6