Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cleientiaid Proffesiynol Eraill

professional

Cleientiaid Proffesiynol Eraill

O Ddeintyddion, i Feddygon a Milfeddygon, o Bostfeistri i Ymgynghorwyr Ariannol Annibynnol, gallwn ddefnyddio ein profiad yn y meysydd hyn er mwyn darparu gwasanaeth y bydd ein cleientiaid nid yn unig yn ei werthfawrogi ond hefyd yn ei gymeradwyo.

Oherwydd ein profiad helaeth gallwn gynnig ffioedd cystadleuol iawn ynghyd â gwasanaeth hawdd mynd ato i’n cleientiaid, sy’n golygu bod LHP yn cynrychioli gwerth da iawn am eich arian.

Testimonials

Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!
Clark James - Kingswood Engineering Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6