Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Ein Tîm

Gyda bron 50 o staff, mae gennym yr arbenigedd i ddelio â’r materion mwyaf cymhleth ond rydym hefyd yn ddigon bach i ddarparu’r gwasanaeth personol y mae ein cleientiaid yn ei werthfawrogi.

Cyfarwyddwyr

Matthew-Williams-Home

Matthew Williams

Ac yntau yn Gyfrifydd Siartredig, Ymgynghorydd Treth Siartredig ac arbenigwr cwmwl, gall Matthew gynnig cyngor ar amrywiaeth eang o faterion gan gynnwys materion treth arbenigol…

darllenwch fwy

 

Eirian-Humphreys

Eirian Humphreys

Ar ôl gweithio ar y fferm deuluol am nifer o flynyddoedd, penderfynodd Eirian newid gyrfa yn 2000, ac ymunodd a chwmni cyfrifyddu lleol…

darllenwch fwy

 

Janet-Collins

Janet Collins

Cychwynnodd Janet, sy’n gyfrifol am ein mentrau bach, ei gyrfa fel cyfrifydd yn 1984 mewn practis yn Llanymddyfri cyn symud i gwmni cyfrifyddu mwy o faint yn Abertawe er mwyn ehangu ei phrofiad …

darllenwch fwy

 

 

Rheolwyr

Norman-Williams

Norman Williams

Cychwynnodd Norman ar ei daith ym maes Cyfrifyddiaeth yn syth o’r ysgol gyda chwmni o gyfrifwyr yn Llanelli ym 1985 cyn symud i Gaerfyrddin ym 1987…

darllenwch fwy

 

 

 

 

Rhys-Jones-Audit-1

Rhys Jones

Aeth Rhys i Brifysgol Caerdydd lle’r enillodd radd mewn Cyfrifyddiaeth yn 2003 a Gradd Meistr mewn Cyllid yn 2004…

darllenwch fwy

 

Uwch Gyfrifwyr

Dafydd-Rees-1

Dafydd Rees

Mae Dafydd yn gyfrifydd cymwysedig ac yn gymrawd Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig. Mae gan Dafydd dros bymtheg mlynedd o brofiad ym maes cyfrifyddu ac archwilio …

darllenwch fwy

 

Cerith-Williams-1

Cerith Williams

Daeth Cerith atom o gwmni cyfrifyddu ym Mhort Talbot ym mis Awst 2012. Enillodd Cerith gymhwyster ACCA ym mis Mehefin 2016 ac mae’n un o’n Uwch Gyfrifwyr …

darllenwch fwy

 

Sam-Hart-1

Sam Hart

Ymunodd Sam â LHP ar ôl gwneud Lefel A, ac mae wedi bod yn rhan o’r tîm ers 7 mlynedd erbyn hyn. Yn ystod y cyfnod hwn bu Sam yn hyfforddi ac astudio gan ennill cymhwyster cyfrifydd ACCA…

darllenwch fwy

 

Barry-Thomas-1

Barry Thomas

Mae gan Barry rôl allweddol fel un o arbenigwyr amaeth LHP. Mae ei wybodaeth eang o’r diwydiant amaeth yn golygu ei fod yn deall beth mae ein cleientiaid yn chwilio amdano ac yn gallu diwallu eu hanghenion…

darllenwch fwy

 

Ann-Morgan-1

Ann Morgan

Mae Ann yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn ferch i fferm o Lanarth. Astudiodd Amaeth ac Economeg Amaethyddol ym Mhrifysgol Bangor lle’r enillodd BSc (Anrh)…

darllenwch fwy

 

Ymgynghorwyr Tax

Shona-Humphreys-1

Shona Humphreys

Dechreuais weithio gyda LHP ym mis Mai 2011 ac yn ystod f’amser yma rwyf wedi datblygu o fod yn gynorthwyydd cyfrifon i fod yn Ymgynghorydd Treth Siartredig…

darllenwch fwy

 

Rhys-Jones-Tax-1

Rhys Jones

Ymunodd Rhys ag Adran Dreth y Practis ym mis Rhagfyr 1988 ar ôl gadael y Brifysgol gyda gradd anrhydedd. Roedd ganddo hefyd gefndir mewn cyfrifiaduron…

darllenwch fwy

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6