Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Rhys Jones

rhys-jones-tax

 

 

 

 

 

 

 

 


Rhys Jones – Ymgynghorydd Treth

Ebost: rhys@lhp.co.uk

Ymunodd Rhys ag Adran Dreth y Practis ym mis Rhagfyr 1988 ar ôl gadael y Brifysgol gyda gradd anrhydedd. Roedd ganddo hefyd gefndir mewn cyfrifiaduron. Rhys oedd yn gyfrifol am ddatblygu ein cyrch cyntaf o ran meddalwedd Treth Bersonol ac mae yn awr yn rheoli’r gwaith o ffeilio ffurflenni treth ar-lein ynghyd â’i dîm.

Mae Rhys yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae’n mwynhau’r heriau a’r cymhlethdodau sy’n rhan o weithio mewn adran dreth brysur. Yn benodol, mae’n mwynhau paratoi cynlluniau treth ac mae Rhys wedi lleihau atebolrwydd treth nifer o gleientiaid trwy sicrhau bod gostyngiadau a dewisiadau perthnasol yn cael eu hawlio a’u cyflwyno. Mae’n gweithio’n agos gyda’i gleientiaid gan ddatblygu cysylltiadau ardderchog sy’n arwain at berthynas waith hirdymor a hapus.

Yn ei amser sbâr mae Rhys yn mwynhau gwylio rygbi a dal prydferthwch tirluniau lleol gyda’i gamera.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6