Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Rhys Jones

rhys-jones-tax

 

 

 

 

 

 

 

 


Rhys Jones – Ymgynghorydd Treth

Ebost: rhys@lhp.co.uk

Ymunodd Rhys ag Adran Dreth y Practis ym mis Rhagfyr 1988 ar ôl gadael y Brifysgol gyda gradd anrhydedd. Roedd ganddo hefyd gefndir mewn cyfrifiaduron. Rhys oedd yn gyfrifol am ddatblygu ein cyrch cyntaf o ran meddalwedd Treth Bersonol ac mae yn awr yn rheoli’r gwaith o ffeilio ffurflenni treth ar-lein ynghyd â’i dîm.

Mae Rhys yn siarad Cymraeg yn rhugl ac mae’n mwynhau’r heriau a’r cymhlethdodau sy’n rhan o weithio mewn adran dreth brysur. Yn benodol, mae’n mwynhau paratoi cynlluniau treth ac mae Rhys wedi lleihau atebolrwydd treth nifer o gleientiaid trwy sicrhau bod gostyngiadau a dewisiadau perthnasol yn cael eu hawlio a’u cyflwyno. Mae’n gweithio’n agos gyda’i gleientiaid gan ddatblygu cysylltiadau ardderchog sy’n arwain at berthynas waith hirdymor a hapus.

Yn ei amser sbâr mae Rhys yn mwynhau gwylio rygbi a dal prydferthwch tirluniau lleol gyda’i gamera.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6