Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Rhys Jones

 

rhys-jones-audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhys Jones FCCA – Rheolwr Swyddfa Llambed

Ebost : orjones@lhp.co.uk

Aeth Rhys i Brifysgol Caerdydd lle’r enillodd radd mewn Cyfrifyddiaeth yn 2003 a Gradd Meistr mewn Cyllid yn 2004. Yna ymunodd â chwmni Cyfrifyddu rhanbarthol yng Nghaerdydd lle’r enillodd gymhwyster fel Cyfrifydd Ardystiedig Siartredig.

Ar ôl ymgymhwyso, cafodd brofiad pellach gyda chwmni cenedlaethol yn ei swyddfeydd yn ne Cymru. Tra yno, cyflawnodd amryw o orchwylion ar gyfer busnesau a reolir gan y perchennog yn ogystal â sefydliadau dielw, gan ganolbwyntio’n bennaf ar archwilio.
Mae Rhys yn siarad Cymraeg yn rhugl ac yn 2013 penderfynodd ddychwelyd at ei wreiddiau yng ngorllewin Cymru ac ymuno â LHP.

Mae Rhys yn mwynhau pob math o chwaraeon gan gynnwys rhedeg a sboncen ac mae’n gefnogwr brwd o dîm y Scarlets a thîm rygbi Cymru

Testimonials

Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!
Clark James - Kingswood Engineering Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6