Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Sam Hart

sam-hart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Hart – Uwch Gyfrifydd

Ebost : sam@lhp.co.uk

Ymunodd Sam â LHP ar ôl gwneud Lefel A ac mae wedi bod yn rhan o’r tîm ers 7 mlynedd erbyn hyn. Yn ystod y cyfnod hwn bu Sam yn hyfforddi ac astudio a llwyddodd i gymhwyso fel cyfrifydd ACCA ym mis Ionawr 2017.

Ar hyn o bryd mae Sam yn delio ag amrywiaeth o gleientiaid gan gynnwys masnachwyr unigol, partneriaethau, cwmnïau cyfyngedig ac elusennau. Mae’n mwynhau gweithio’n agos gyda chleientiaid a datblygu cysylltiadau busnes cryf gyda nhw.

Mae Sam hefyd wedi ei hardystio fel gweithredydd Xero ac mae’n brofiadol yn nefnydd QuickBooks. Mae hi’n siarad Cymraeg yn rhugl.

Y tu allan i LHP mae Sam yn mwynhau dosbarthiadau ffitrwydd a seiclo ac mae hefyd yn aelod o glwb 4×4 All-ffordd Sir Benfro.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6