Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Sam Hart

sam-hart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sam Hart – Uwch Gyfrifydd

Ebost : sam@lhp.co.uk

Ymunodd Sam â LHP ar ôl gwneud Lefel A ac mae wedi bod yn rhan o’r tîm ers 7 mlynedd erbyn hyn. Yn ystod y cyfnod hwn bu Sam yn hyfforddi ac astudio a llwyddodd i gymhwyso fel cyfrifydd ACCA ym mis Ionawr 2017.

Ar hyn o bryd mae Sam yn delio ag amrywiaeth o gleientiaid gan gynnwys masnachwyr unigol, partneriaethau, cwmnïau cyfyngedig ac elusennau. Mae’n mwynhau gweithio’n agos gyda chleientiaid a datblygu cysylltiadau busnes cryf gyda nhw.

Mae Sam hefyd wedi ei hardystio fel gweithredydd Xero ac mae’n brofiadol yn nefnydd QuickBooks. Mae hi’n siarad Cymraeg yn rhugl.

Y tu allan i LHP mae Sam yn mwynhau dosbarthiadau ffitrwydd a seiclo ac mae hefyd yn aelod o glwb 4×4 All-ffordd Sir Benfro.

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6