Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Shona Humphreys

shona-humphreys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shona Humphreys CTA – Ymgynghorydd Treth

Ebost: shona@lhp.co.uk

Dechreuais weithio gyda LHP ym mis Mai 2011 fel cynorthwyydd cyfrifon ac yn ystod f’amser gyda’r cwmni rwyf wedi hyfforddi ac astudio ac ennill cymhwyster Ymgynghorydd Treth Siartredig.

Mae fy ngwaith yn amrywio o ddydd i ddydd gan gynnwys rhoi cyngor i gleientiaid ynghylch treth, cynlluniau treth a chydymffurfio o ran ffurflenni treth hunanasesiad. Ynghyd â’m cydweithiwr Rhys, rydym yn achub y byd – un Ffurflen Dreth ar y tro!

Yn fy amser sbâr, rwy’n mwynhau mynd i’r gampfa a chymryd rhan mewn amryw o weithgareddau yn yr awyr iach fel seiclo a heicio.

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6