Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Shona Humphreys

shona-humphreys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shona Humphreys CTA – Ymgynghorydd Treth

Ebost: shona@lhp.co.uk

Dechreuais weithio gyda LHP ym mis Mai 2011 fel cynorthwyydd cyfrifon ac yn ystod f’amser gyda’r cwmni rwyf wedi hyfforddi ac astudio ac ennill cymhwyster Ymgynghorydd Treth Siartredig.

Mae fy ngwaith yn amrywio o ddydd i ddydd gan gynnwys rhoi cyngor i gleientiaid ynghylch treth, cynlluniau treth a chydymffurfio o ran ffurflenni treth hunanasesiad. Ynghyd â’m cydweithiwr Rhys, rydym yn achub y byd – un Ffurflen Dreth ar y tro!

Yn fy amser sbâr, rwy’n mwynhau mynd i’r gampfa a chymryd rhan mewn amryw o weithgareddau yn yr awyr iach fel seiclo a heicio.

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6