Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Twristiaeth a Busnesau Cysylltiedig

tourismTwristiaeth a Busnesau Cysylltiedig

 

Rydym yn gweithredu ar ran nifer o westai, parciau carafán a busnesau eraill sy’n gysylltiedig â Thwristiaeth, sy’n golygu bod gennym ddealltwriaeth dda o’r diwydiant hwn a’n bod yn gallu cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer ein cleientiaid.

Gallwn gynnig ystod eang o wasanaethau gan gynnwys:

  • Cyflogres
  • Ffurflenni TAW
  • Cyngor a chynlluniau treth
  • Gwasanaeth cadw llyfrau cyflawn a llawer mwy

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6