Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Twristiaeth a Busnesau Cysylltiedig

tourismTwristiaeth a Busnesau Cysylltiedig

 

Rydym yn gweithredu ar ran nifer o westai, parciau carafán a busnesau eraill sy’n gysylltiedig â Thwristiaeth, sy’n golygu bod gennym ddealltwriaeth dda o’r diwydiant hwn a’n bod yn gallu cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer ein cleientiaid.

Gallwn gynnig ystod eang o wasanaethau gan gynnwys:

  • Cyflogres
  • Ffurflenni TAW
  • Cyngor a chynlluniau treth
  • Gwasanaeth cadw llyfrau cyflawn a llawer mwy

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6