Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Archwilio

audit

Rydym ni yn LHP yn dal i ryfeddu bod busnesau lleol yn defnyddio un o’r ‘4 mawr’ o gwmnïau cyfrifyddu cenedlaethol i gwblhau eu harchwiliad blynyddol pan allwn ni yn LHP gynnig yr un safon o wasanaeth ynghyd â gwybodaeth a phersbectif lleol.

Dewch i siarad â ni i weld pa wybodaeth leol arbenigol y gallwn ei chynnig i’ch busnes chi ac, wrth gwrs, i ganfod ein cyfraddau dyddiol sy’n adlewyrchu prisiau lleol.

Er bod pobl fusnes yn draddodiadol wedi ystyried yr archwiliad blynyddol a pharatoi’r cyfrifon blynyddol yn ddrwg anorfod – rydym yn ceisio’u defnyddio i roi elw uwch i’ch busnes. Yn ogystal â’ch helpu chi i gwrdd â gofynion statudol, rydym yn manteisio ar y cyfle i adolygu eich systemau ariannol a rheoli gan awgrymu gwelliannau fyddai’n elwa’r cwmni a’i gyfranddalwyr.

Mae archwiliadau neu adroddiadau sicrwydd yn dangos i drydydd parti, cyllidwyr, dyfarnwyr grantiau, cwsmeriaid a chyflenwyr bod y cyfrifon a gyflwynir iddynt wedi cael eu paratoi gan gwmni dibynadwy.

Os ydydch yn ansicr ynghylch y Safonau Archwilio Rhyngwladol Eglur neu’r newidiadau diweddar i FRS 102 – yna holwch ein tîm!

Testimonials

Cawsom syndod mawr bod defnyddio system cadw cyfrifon yn gallu bod cymaint o hwyl. Bu’n gymorth mawr i ni o ran paratoi cynlluniau strategol i’r dyfodol a chynllunio ar gyfer treth gan fod y ffigyrau wastad ar gael yn ddidrafferth. Roeddem yn arfer defnyddio SAGE a byddem yn argymell unrhyw un sy’n defnyddio’r pecyn hwnnw i symud i Xero. Ni fyddwch yn difaru!
Clark James - Kingswood Engineering Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6