Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Archwilio

audit

Rydym ni yn LHP yn dal i ryfeddu bod busnesau lleol yn defnyddio un o’r ‘4 mawr’ o gwmnïau cyfrifyddu cenedlaethol i gwblhau eu harchwiliad blynyddol pan allwn ni yn LHP gynnig yr un safon o wasanaeth ynghyd â gwybodaeth a phersbectif lleol.

Dewch i siarad â ni i weld pa wybodaeth leol arbenigol y gallwn ei chynnig i’ch busnes chi ac, wrth gwrs, i ganfod ein cyfraddau dyddiol sy’n adlewyrchu prisiau lleol.

Er bod pobl fusnes yn draddodiadol wedi ystyried yr archwiliad blynyddol a pharatoi’r cyfrifon blynyddol yn ddrwg anorfod – rydym yn ceisio’u defnyddio i roi elw uwch i’ch busnes. Yn ogystal â’ch helpu chi i gwrdd â gofynion statudol, rydym yn manteisio ar y cyfle i adolygu eich systemau ariannol a rheoli gan awgrymu gwelliannau fyddai’n elwa’r cwmni a’i gyfranddalwyr.

Mae archwiliadau neu adroddiadau sicrwydd yn dangos i drydydd parti, cyllidwyr, dyfarnwyr grantiau, cwsmeriaid a chyflenwyr bod y cyfrifon a gyflwynir iddynt wedi cael eu paratoi gan gwmni dibynadwy.

Os ydydch yn ansicr ynghylch y Safonau Archwilio Rhyngwladol Eglur neu’r newidiadau diweddar i FRS 102 – yna holwch ein tîm!

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6