Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Archwilio

audit

Rydym ni yn LHP yn dal i ryfeddu bod busnesau lleol yn defnyddio un o’r ‘4 mawr’ o gwmnïau cyfrifyddu cenedlaethol i gwblhau eu harchwiliad blynyddol pan allwn ni yn LHP gynnig yr un safon o wasanaeth ynghyd â gwybodaeth a phersbectif lleol.

Dewch i siarad â ni i weld pa wybodaeth leol arbenigol y gallwn ei chynnig i’ch busnes chi ac, wrth gwrs, i ganfod ein cyfraddau dyddiol sy’n adlewyrchu prisiau lleol.

Er bod pobl fusnes yn draddodiadol wedi ystyried yr archwiliad blynyddol a pharatoi’r cyfrifon blynyddol yn ddrwg anorfod – rydym yn ceisio’u defnyddio i roi elw uwch i’ch busnes. Yn ogystal â’ch helpu chi i gwrdd â gofynion statudol, rydym yn manteisio ar y cyfle i adolygu eich systemau ariannol a rheoli gan awgrymu gwelliannau fyddai’n elwa’r cwmni a’i gyfranddalwyr.

Mae archwiliadau neu adroddiadau sicrwydd yn dangos i drydydd parti, cyllidwyr, dyfarnwyr grantiau, cwsmeriaid a chyflenwyr bod y cyfrifon a gyflwynir iddynt wedi cael eu paratoi gan gwmni dibynadwy.

Os ydydch yn ansicr ynghylch y Safonau Archwilio Rhyngwladol Eglur neu’r newidiadau diweddar i FRS 102 – yna holwch ein tîm!

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6