Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cefnogi Busnes

business-support

Fe welwch isod ein bod yn cynnig yr un gwasanaethau cefnogi busnes â llawer o gyfrifwyr eraill, ond darllenwch ymlaen i weld pam rydym ni yn fwy na chyfrifwyr yn unig:

 • Gwasanaeth cadw llyfrau, ac ymgynghorwyr meddalwedd XERO cymeradwy
 • SAGE – pecynnau hyfforddi un i un.
 • QuickBooks – pecynnau hyfforddi.
 • Gwasanaeth ysgrifenyddol i gwmnïau.
 • Seminarau Treth a TAW.
 • Seminarau Cychwyn Busnesau o’r Newydd
 • Seminarau Marchnata a Gwerthu.
 • Seminarau TG a’ch busnes chi.
 • Seminarau Grantiau a sicrhau cyllid.
 • Adolygiadau Ymadael.
 • Cymorth Profiant
 • Cefnogaeth marchnata

Hyfforddiant Meddalwedd
Rydym yn arbenigo mewn nifer o raglenni meddalwedd, o’r sylfaenol megis Word ac Excel i raglenni cyfrifyddu mwy cymhleth fel Xero neu SAGE a QuickBooks. Gallwn gynnig cyngor ynghylch prynu’r pecyn gorau i’ch busnes chi a rhoi unrhyw hyfforddiant sydd ei angen arnoch i allu rheoli eich busnes yn llwyddiannus trwy gyfrwng electronig.

Cyfrifon Rheoli
Yn ystod cyfnod o dwf neu ddirywiad mae’n bwysig bod gan berchnogion-reolwyr y wybodaeth ddiweddaraf ar flaen eu bysedd i sicrhau bod y penderfyniadau cywir yn cael eu gwneud. Rydym yn cynnig gwasanaeth cyfrifon rheoli syn cynnwys paratoi cyfrifon misol, chwarterol neu hanner blwyddyn ac, yn ogystal â hynny, gallwn eich helpu i benderfynu beth fydd y cam nesaf o ran eich busnes.

Gwasanaeth Ysgrifenyddol
Y peth diwethaf sydd ei angen arnoch fel perchennog busnes prysur yw gorfod gwastraffu amser ac adnoddau gwerthfawr yn gofalu eich bod yn cydymffurfio â’r Ddeddf Cwmnïau. Yn ogystal â hynny, mae deddfwriaeth cwmnïau yn newid yn gyson, a rhaid gofalu eich bod yn hollol ymwybodol o sut y gall unrhyw newidiadau effeithio arnoch chi a’ch cyd gyfarwyddwyr.

Gallwn gynnig tawelwch meddwl llwyr i chi yn y maes hwn drwy gyflawni dyletswyddau ysgrifenyddol y cwmni ar eich rhan.

Mae ein gwasanaethau ysgrifenyddol yn cynnwys:

 • Ffurfio cwmni
 • Paratoi a chyflwyno ffurflenni statudol
 • Paratoi’r holl ddogfennau’n ymwneud â chofnodion a phenderfyniadau
 • Cynnal llyfrau statudol
 • Cyngor cyffredinol ar gyfraith cwmni

Mae gan ein cysylltai gyfoeth o brofiad ac atebion busnes gwirioneddol ar gyfer nifer o faterion busnes gan gynnwys:

 • Marchnata, Gwerthu a Chynlluniau Busnes
 • Sicrhau Cyllid i Fusnesau.
 • Ariannu Asedau
 • Ymgynghorwyr Amaeth
 • Twristiaeth a Hamdden
 • Adnoddau Dynol
 • Gwasanaethau Cyfreithiol

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6