Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cyflogres / Gwybodaeth Amser Real (RTI) / Pensiynau

debbie

Gall rheoli cyflogres fod yn waith araf, cymhleth a chostus sy’n eich cadw chi wrth y gwaith o redeg eich busnes. Gallwn gynnig ateb cost effeithiol lle byddwn ni’n rheoli’r broses yn llawn ac ni fydd rhaid i chi boeni o gwbl. Gallwn ddarparu slipiau cyflog wythnosol neu fisol, eich cynghori ynghylch taliadau PAYE/Yswiriant Gwladol a gofalu eich bod yn cydymffurfio â’r gofynion diwedd blwyddyn drwy gwblhau’r datganiadau diwedd blwyddyn a darparu P60 i’r gweithwyr.

Rydym yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch unrhyw newidiadau i’r cyfraddau treth, Cyflog Salwch Statudol, Cyflog Mamolaeth Statudol a Chyflog Tadolaeth statudol. Mae gennym yr adnoddau i ymdrin â nifer fach neu nifer fawr o weithwyr.

Gallwn gymryd y pwysau oddi ar ein cleientiaid drwy gynorthwyo â:

  • Ffurflenni CIS
  • Gwybodaeth Amser Real (RTI)
  • Awto-gofrestru ar gyfer pensiynau gweithle

Testimonials

Dangosodd Matthew a’i dîm i ni y manteision o ddefnyddio XERO drwy gyfrwng sesiwn hyfforddi ffurfiol a galwadau ffôn ac e-negeseuon dilynol. Gan fod Xero yn feddalwedd cwmwl, nid yn unig y gall LHP gael mynediad i’r wybodaeth  wrth i chi edrych arno, ond gallant hefyd eich cynghori ynghylch newidiadau a sicrhau bod y ffigyrau bob amser yn gywir. Hefyd, gan ein bod yn fusnes eithaf symudol, mae gallu cael mynediad i Xero tra’n bod allan ar y ffordd yn golygu y gallwn gynnal ein gwyboda…
Ceri Schiavone - Brolec Electrical Services Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6