Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cyflogres / Gwybodaeth Amser Real (RTI) / Pensiynau

debbie

Gall rheoli cyflogres fod yn waith araf, cymhleth a chostus sy’n eich cadw chi wrth y gwaith o redeg eich busnes. Gallwn gynnig ateb cost effeithiol lle byddwn ni’n rheoli’r broses yn llawn ac ni fydd rhaid i chi boeni o gwbl. Gallwn ddarparu slipiau cyflog wythnosol neu fisol, eich cynghori ynghylch taliadau PAYE/Yswiriant Gwladol a gofalu eich bod yn cydymffurfio â’r gofynion diwedd blwyddyn drwy gwblhau’r datganiadau diwedd blwyddyn a darparu P60 i’r gweithwyr.

Rydym yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch unrhyw newidiadau i’r cyfraddau treth, Cyflog Salwch Statudol, Cyflog Mamolaeth Statudol a Chyflog Tadolaeth statudol. Mae gennym yr adnoddau i ymdrin â nifer fach neu nifer fawr o weithwyr.

Gallwn gymryd y pwysau oddi ar ein cleientiaid drwy gynorthwyo â:

  • Ffurflenni CIS
  • Gwybodaeth Amser Real (RTI)
  • Awto-gofrestru ar gyfer pensiynau gweithle

Testimonials

Mae XERO wedi chwyldroi’r ffordd yr ydym yn rhedeg ein busnes.  Mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i fonitro ein perfformiad ariannol ar gael i’r rheiny sydd ei angen, a hynny drwy gyffyrddiad botwm ar ffôn clyfar, tabled neu gyfrifiadur.  Mae’n offeryn rheoli ariannol syml ac effeithiol sy’n ein helpu ni i wneud penderfyniadau deallus yn seiliedig ar wybodaeth ddibynadwy a chyfoes.   Mae’n hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am gadw bys ar y botwm er mwyn sicrhau llwyddia…
Sarah Day - Practice Solutions Ltd
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6