Caerfyrddin / Hwlffordd / Llambed
01267 237534    info@lhp.co.uk
LHP
Chartered Accountants

Cyflogres / Gwybodaeth Amser Real (RTI) / Pensiynau

debbie

Gall rheoli cyflogres fod yn waith araf, cymhleth a chostus sy’n eich cadw chi wrth y gwaith o redeg eich busnes. Gallwn gynnig ateb cost effeithiol lle byddwn ni’n rheoli’r broses yn llawn ac ni fydd rhaid i chi boeni o gwbl. Gallwn ddarparu slipiau cyflog wythnosol neu fisol, eich cynghori ynghylch taliadau PAYE/Yswiriant Gwladol a gofalu eich bod yn cydymffurfio â’r gofynion diwedd blwyddyn drwy gwblhau’r datganiadau diwedd blwyddyn a darparu P60 i’r gweithwyr.

Rydym yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch unrhyw newidiadau i’r cyfraddau treth, Cyflog Salwch Statudol, Cyflog Mamolaeth Statudol a Chyflog Tadolaeth statudol. Mae gennym yr adnoddau i ymdrin â nifer fach neu nifer fawr o weithwyr.

Gallwn gymryd y pwysau oddi ar ein cleientiaid drwy gynorthwyo â:

  • Ffurflenni CIS
  • Gwybodaeth Amser Real (RTI)
  • Awto-gofrestru ar gyfer pensiynau gweithle

Testimonials

Pan mewn busnes, mae angen cyfrifydd da arnoch. Dyna yn union y mae Eirian o LHP yn ei gynnig i ni. Roedd y profiad o sefydlu busnes yn frawychus ond gwnaed y broses llawer yn haws diolch i gefnogaeth ac arweiniad LHP. Cryfderau’r cwmni yw eu dealltwriaeth o’r diwydiant ffermio, eu sylw i fanylion a’u gwasanaeth personol a phroffesiynol. Nid wyf yn petruso wrth argymell cyfrifwyr LHP gan fy mod yn ystyried bod Eirian yn aelod gwerthfawr o’r tîm.  
Samuel Carey, Milkwell Ltd, Bala
Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau
l1
l2
l3
l4
l5
l7
l6