bars

ARBENIGWYR APIAU CWMWL

Digon lleol i ofalu, digon mawr i ddeall.

Mae gan LHP dîm ffantastig o 80+ o staff a 6 swyddfa wedi’u lleoli yng Nghaerfyrddin, Hwlffordd, Llambed, Dinbych-y-pysgod, Cross Hands ac Aberaeron.  Rydym yma i’ch helpu chi i ffynnu, addasu a thyfu. Mae eIn gwaith gyda’r gymuned fusnes yng Nghymru ers dros 85+ mlynedd yn esbonio pam yr ydym yn awr ar y blaen o ran technoleg Cwmwl.

Gwasanaethu’r Gymuned.

Ewch i’n tudalen sectorau neu cliciwch ar eich sector isod.

Y Sectorau a wasanaethir gennym

Xero Sage Kashflow Receipt Bank Quickbooks Xavier Free Agent Starling Bank Go Cardless

GWYBODAETH LEOL ARBENIGOL

Arbenigwyr Cwmwl ac Apiau

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwybodaeth leol wych, ac rydym yn delio â busnesau bach sydd o dan y trothwy TAW a mentrau mawr sydd â throsiant o filiynau o bunnoedd.

Rydym yn helpu busnesau i symud i gyfrifyddu digidol. A ydych chi yn y cwmwl?

Mae gennym brofiad o symud cleientiaid i’r cwmwl a chyfrifyddu digidol. Os ydych angen cymorth i gydymffurfio â Gwneud Treth y Ddigidol, anfonwch air atom.

Y Newyddion Diweddaraf

Y newyddion diweddaraf i’r diwydiant, gan LHP. Cadwch yn gyfoes – tanysgrifiwch i’n cylchlythyr.

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN