bars

CAERFYRDDIN

Helpu busnesau lleol i ffynnu, addasu a thyfu.

Cefnogi busnesau ar draws De Orllewin Cymru.

CAERFYRDDIN

Dechreuodd LHP yng Nghaerfyrddin, De Orllewin Cymru dros 85 mlynedd yn ôl.  Pryd hynny  roeddem mewn swyddfa fach yn Heol y Cei, erbyn hyn rydym yn gweithio allan o adeilad mawr modern a chyfoes a adeiladwyd ar ein cyfer yn 2018 ym marc Busnes Pensarn, Caerfyrddin, nid nepell oddi wrth fusnesau a mwynderau eraill.

Mae Caerfyrddin yn lleoliad da, mae’r dref yn tyfu’n gyflym ac yn gartref i nifer o fusnesau uchelgeisiol, llawer ohonynt yn gwmnïau annibynnol.  O fusnesau newydd i dirfeddianwyr tymor hir, mae’r rhanbarth yn boblogaidd gyda’r diwydiant adeiladu a pheirianneg, gweithwyr iechyd proffesiynol (practisau deintyddol, staff ysbyty), twristiaeth, mân-werthu ac amaeth. Mae’r dref yn dod yn ganolbwynt ‘o ddewis’ i nifer wrth i’r cyfleusterau wella dros y blynyddoedd.

Os ydych chi wedi’ch lleoli yng Nghaerfyrddin neu’r cyffiniau ac y byddech yn gwerthfawrogi cael cyfarfod wyneb-yn-wyneb â’ch cyfrifydd, mae’r opsiwn yno i alw heibio.   Rydym yn byw ac yn gweithio yn yr ardal ac felly yn deall sut y mae eich busnes yn gweithio. Yn ogystal, gallwn ddefnyddio ein gwybodaeth leol a’n harbenigedd mewn perthynas â chyfreithiau, polisïau, cyfleoedd busnes a ffynonellau cymorth lleol i hybu eich busnes.

Beth Am Sgwrs?

Cysylltwch â’n tîm i sgwrsio am sut y gallwn gynorthwyo eich busnes. Mae ein tîm o ymgynghorwyr ac arbenigwyr Cwmwl yn swyddfa Caerfyrddin yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Angen cyfarwyddiadau i gyrraedd ein swyddfa yng Nghaerfyrddin?

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN