bars

Cyfrifyddu Cwmwl

Cofleidio’r dyfodolgydag awtomeiddio a chipolygon amser real, unrhyw bryd ac unrhyw le.

Mae tudalennau cyfrifyddu cwmwl LHP yn cynnwys popeth rydych angen ei wybod am gyfrifyddu arlein i reoli eich cyllid.

Cyfrifyddu Cwmwl

Mae cyfrifyddu arlein (cwmwl) yn rhoi mynediad ar unwaith i’ch gwybodaeth a’ch adroddiadau ariannol, gyda chyswllt amser real i’ch cyfrifon banc o unrhyw ddyfais, unrhyw le. Ein cenhadaeth yw helpu busnesau i fod yn fwy digidol, oherwydd rydym yn gwybod bod y buddion yn fawr – ni fyddwch yn edrych nôl! Rydym yn gweithio gyda thri prif bartner i ddarparu pecynnau cyfrifyddu cwmwl; Xero, QuickBooks a Sage.

Mae gan bob un ohonynt eu cryfderau gwahanol. Bydd ein tîm o arbenigwyr cwmwl yn dod i adnabod eich busnes a’r ffordd yr ydych yn gweithio ac yna yn argymell  pecyn wedi ei deilwra’n benodol ar eich cyfer chi! Mae cymryd y naid honno i’r cwmwl yn hawdd, oherwydd mae gennym ni, fel partneriaid Platinwm Xero, yr holl gymwysterau hyfforddi angenrheidol i’ch gwneud chi yn ddeiliaid cyfrifon diddig.

Meddalwedd a Argymhellir

Fel partneriaid platinwm Xero, rydym yn arbenigo yn y meddalwedd cyfrifyddu cwmwl fforddiadwy hwn sy’n seiliedig ar ap, yn gyfoethog o ran nodweddion ac wedi’i gynllunio i fod yn hawdd ei defnyddio. System ar-lein bwerus wedi’i chynllunio ar gyfer busnesau bach. Cyllid amser real, mewngludo cyfriflenni banc yn awtomatig, anfonebu, treuliau, TAW, ffurflenni treth, adroddiadau, rheolaeth unrhyw bryd, unrhyw le, cefnogaeth 24/7. A mwy!

Darganfyddwch Xero

Mae QuickBooks Arlein (QBO) yn gweithio’n arbennig o dda ar gyfer anghenion busnesau bach a chanolig. Mae QuickBooks ar-lein yn hawdd i’w ddefnyddio, wedi ei gynllunio ar gyfer cyfrifyddu busnesau bach ac mae’n caniatáu i chi olrhain incwm, treuliau a stoc y busnes. Mae’n olrhain Treth Nwyddau a Gwasanaethau’n awtomatig ac yn gadael i chi reoli’r gyflogres.  Un o nodweddion y meddalwedd cwmwl hwn yw mewnbynnu data’n awtomatig, ac mae’n gadael i chi weithio ar ffonau clyfar ar blatfform lletya diogel gan ddefnyddio diogeledd safon banc.

Darganfyddwch QuickBooks

Meddalwedd cyfrifyddu a chyflogres ar-lein syml ar gyfer cwmnïau bach. Mae cyfrifyddu Sage yn cefnogi eich busnes bob cam o’r ffordd. O anfon/olrhain anfonebau, snapio / dal derbynebau, treth a chydymffurfiaeth i ragolygon llif arian a chyflogres.

Darganfyddwch Sage

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth gydag unrhyw un o’r gwasanaethau hyn, cysylltwch yn ddi-oed â thîm LHP. Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru, o Cross Hands ger Abertawe i Ddinbych-y-pysgod a Hwlffordd. Ac ymhellach i’r gogledd, yng Nghaerfyrddin a Llambed. Rydym yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN