bars

POLISI CWCIS

Ffynnu, addasu, tyfu.

Mae eich preifatrwydd yn bwysig i ni.

Polisi Cwcis

Mae darparwr y wefan (WEBAdept) yn defnyddio cwcis i bersonoli eich profiad o’r wefan.  Mae’r mwyafrif o borwyr gwe yn caniatáu i chi reoli sut y derbynnir cwcis drwy addasu gosodiadau eich porwr gwe. Os gosodwch eich porwr i wrthod y cwci, byddwch yn dal i allu defnyddio’r Wefan.

Gall gwasanaethau a ddarperir drwy’r wefan, megis fideo neu gynnwys wedi’i fewnosod gan  ddarparwr allanol, hefyd osod cwcis ar eich peiriant (cyfrifiadur).

Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon bernir eich bod yn derbyn ein Telerau ac Amodau ac yn cydsynio i’r wefan osod cwcis ar eich peiriant (cyfrifiadur) fel y nodir ar y dudalen Polisi Cwcis.

Beth yw Cwcis?

Cwci – ffeil destun fach sy’n cael ei hanfon o’r wefan i’ch cyfrifiadur. Mae’n cynnwys gwybodaeth am sut yr ydych yn defnyddio’r wefan er mwyn personoli’ch profiad. Er enghraifft, i benderfynu os ydych yn ddefnyddiwr gweinyddu ac, os felly, caniatáu i chi gyrchu adran weinyddol y wefan a’r proffil defnyddiwr cywir.

Cwcis sesiwn –  mae’r rhain yn cael eu storio am gyfnod eich ymweliad â’r wefan yn unig, ac yn cael eu dileu pan fydd ffenestr y porwr yn cau.  Er enghraifft, pan fyddwch yn cau ffenestr eich porwr bydd y cwci dilysu perthnasol yn cael ei dileu a bydd angen i chi fewngofnodi eto y tro nesaf y byddwch yn ymweld â’r wefan.

Cwcis parhaol – mae’r rhain yn cael eu storio am gyfnod o amser ac yn cael eu defnyddio i’ch adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i’r wefan. Er enghraifft, efallai y bydd eich enw defnyddiwr yn cael ei gofio ar y dudalen mewngofnodi.

Cwcis hanfodol

Mewn gweithgareddau megis Cofrestru a Mewngofnodi, mae’n rhaid i gwcis bennu’r lefel caniatâd y dylai’r wefan ei rhoi i chi. Os ydych yn cofrestru neu’n mewngofnodi ar y wefan hon, bydd cwcis yn cael eu gosod ar eich dyfais. Gosodir y cwcis hanfodol canlynol gan y wefan hon:

Cwcis WordPress

PwrpasEnw’r cwciCyfnod parhadLefel ymyrraeth
Baner Caniatáu Cwcis
Cwci a osodir gan ategyn caniatáu cwcis y DU i gofnodi eich bod yn derbyn y ffaith bod y wefan yn defnyddio cwcis.
catAccCookies30 diwrnodisel
Cwcis WordPress
Os ydych yn weinyddwr ac yn mewngofnodi i’r wefan, bydd amryw o gwcis WordPress yn cael eu gosod ar gyfer swyddogaeth a dangosydd rhyngwyneb yr ardal gweinyddu.
wordpress_test_cookiesesiwnisel
wordpress_#sesiwnisel
wordpress_logged_in_#2 wythnosisel
wordpress_sec_#2 wythnosisel
wp-settings-#sesiwnisel
wp-settings-time-#sesiwnisel
wp-saving-postsesiwnisel
Cwcis Divi
Os ydych yn weinyddwr ac yn mewngofnodi i’r wefan ac yn golygu cynnwys, bydd cwcis Divi yn cael eu gosod ar gyfer amryw gamau o’r broses e.e. golygu, rhagolygu a safio newidiadau.
et-editor-available-post-[POST ID]-bbsesiwnisel
et-editing-post-[POST ID]-bbsesiwnisel
et-saved-post-[POST ID]-bbsesiwnisel
et-recommend-sync-post-[POST ID]-bbsesiwnisel

Cwcis perfformiad

Os oes gan y wefan hon god o wefan Trydydd Parti, gall y wefan Trydydd Parti osod cwcis Trydydd Parti ar eich cyfrifiadur:

Mae lefelau ymyrraeth cwcis Trydydd Parti yn amrywio a dylech wirio eu Polisïau Preifatrwydd am ragor o wybodaeth. Gall y cwcis trydydd parti canlynol fod yn weithredol ar y wefan hon.

Gallwch wirio pa gwcis sydd wedi eu galluogi ar hyn o bryd drwy eich porwr (gweler y cyfarwyddiadau isod).

Google Analytics

Rydym yn defnyddio’r gwasanaeth hwn i wella eich profiad ar y wefan hon.

A fedra i analluogi cwcis?

Gallwch, ond efallai bydd angen i rai o’r offerynnau electronig hyn gasglu a phrosesu data personol er mwyn gweithio’n iawn.  Os byddwch yn dewis diffodd neu rwystro’r offer hyn, efallai na fydd rhai elfennau o’n gwefan yn gweithio’n iawn i chi.

Cyfarwyddiadau ar gyfer rheoli eich cwcis

Mae’r canllawiau canlynol yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i alluogi, analluogi neu ddileu cwcis sydd wedi eu storio ar eich porwr:

Beth Am Sgwrs?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! P’un ai ydych am wybod pa ganlyniadau y gallem eu sicrhau i’ch sefydliad, neu os hoffech alw heibio am baned neu dderbyn cyngor dros y ffôn, gadewch neges a bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Let's Talk - LHP Accountants
Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN