bars

CROSS HANDS

Helpu busnesau lleol i ffynnu, addasu a thyfu.

Cefnogi busnesau ar draws De Orllewin Cymru.

Swyddfa Cross Hands

Gall ein tîm yn swyddfa Cross Hands (KRC gynt) gynnig gwasanaeth cynllunio treth cynhwysfawr. Rydym, yn ogystal, yn cynnig gwasanaeth cyflogres eang i dywys cleientiaid drwy’r newidiadau mewn gwybodaeth amser real, pensiynau a diweddariadau Covid-19, gan gynnwys ffyrlo.

Rheolir y tîm gan y Rheolwr Gweithredol Sajid Chowdhury, ac mae dau o gyfarwyddwyr  LHP, Janet Collins a Dafydd Rees, yn ymweld yn achlysurol â’r swyddfa i gyfarfod cleientiaid ac i sefydlu’r cwmni yn yr ardal.

Mae Cross Hands yn gwasanaethu sawl ardal yn Ne Cymru – o Abertawe mor bell â Phen-y-bont ar Ogwr a Chaerdydd, a hefyd Rhydaman, Llanelli a’r ardal rhwng Caerfyrddin a Cross Hands.

Cysylltwch â ni heddiw i ganfod sut y gallwn gynorthwyo eich busnes.

The leading staff at Cross Hands
LHP in Cross Hands

Beth Am Sgwrs?

Cysylltwch â’n tîm i sgwrsio am sut y gallwn gynorthwyo eich busnes. Mae ein tîm o ymgynghorwyr ac arbenigwyr Cwmwl yn swyddfa Cross Hands yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Angen cyfarwyddiadau i gyrraedd ein swyddfa yn Cross Hands?

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN