bars

Ein Dull Gweithredu

Mwy na chyfrifwyr yn unig.

Mae ein ffordd ni o gyfrifyddu yn wahanol. Fel y cwmni cyfrifyddu cyntaf yng Ngorllewin Cymru i ymgorffori cyfrifyddu cwmwl mae ein cenhadaeth i fod yn rym er dioni ac i helpu cleientiaid i ffynnu, addasu a thyfu mewn busnes yn parhau tan heddiw.

Ein Dull Gweithredu

Mae gennym ddyrnaid o werthoedd, sy’n cael eu hadlewyrchu ymhob peth a wnawn:

  1. Rydym yn cymryd yr amser i ddeall busnes cleient yn ei gyfanrwydd a’r hyn y maent ei angen.
  2. Rydym yn gweithio tuag at eu hamcanion gan:
  3. Ddarparu pecyn wedi ei deilwra at eu hanghenion penodol.

Rydym yn fwy na chyfrifwyr yn unig:

Beth Am Sgwrs?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! P’un ai ydych am wybod pa ganlyniadau y gallem eu sicrhau i’ch sefydliad, neu os hoffech alw heibio am baned neu dderbyn cyngor dros y ffôn, gadewch neges a bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN