bars

ADNODDAU

Eich helpu i ffynnu, addasu a thyfu.

Rhannu adnoddau defnyddiol gan gynnwys fideos, canllawiau a mwy.  

Adnoddau Defnyddiol

Crynodeb LHP o Gyllideb 2021 (PDF, 2Mb)

Taflen Ffeithiau Gwneud Treth yn Ddigidol (PDF, 2Mb)

Cerdyn Trethi LHP 2021 (PDF, 3Mb)

Ymchwil a Datblygu mewn Amaeth (PDF, 2Mb)

Canllaw Tâl Gwrthdroi TAW (PDF, 2Mb)

Beth Am Sgwrs?

Byddem wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych! P’un ai ydych am wybod pa ganlyniadau y gallem eu sicrhau i’ch sefydliad, neu os hoffech alw heibio am baned neu dderbyn cyngor dros y ffôn, gadewch neges a bydd ein tîm yn cysylltu â chi.

Let's Talk - LHP Accountants

Angen cyfarwyddiadau i gyrraedd ein swyddfa yng Nghaerfyrddin?

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN