bars

Sage One

Cefnogi busnes, bob cam o’r ffordd.

Meddalwedd cyfrifyddu a chyflogres arlein syml yw Sage One. Mae Sage yn cynnig ateb cyfrifyddu sy’n hyfryd o syml heb unrhyw gyswllt bachog.

Sage Ar-Lein

Mae Sage One yn caniatáu i chi reoli eich anfonebu, llif arian, taliadau treth, cyflogres a mwy drwy’r Cwmwl, a hynny o unrhyw ddyfais.

Manteision Sage One:

Nodweddion y mae’r cleientiaid yn eu hoffi fwyaf:

“Mae Sage yn hollol ddi-dor. Gallaf ddefnyddio’r iPad neu’r ffôn. Gallaf gyrchu fy nghyfrifon yn rhwydd ac rwy’n gwybod beth sy’n mynd ymlaen. Gallaf gadarnhau a yw cwsmer wedi fy nhalu oherwydd mae wedi’i gysylltu â’m cyfrif banc.”

CWSMER CWMWL SAGE ONE LHP

Beth am Sgwrsio ag Arbenigwr Sage

Cysylltwch â’n tîm i sgwrsio am sut y gallwn eich helpu chi gyda meddalwedd Sage One.

Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Cwmwl Sage wedi ei leoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru. Rydym yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants
Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN