bars

SECTORAU

Arbenigedd diwydiant-benodol, o dwristiaeth a mân-werthu, i amaeth, peirianneg ac adeiladu.

Mae LHP yn cydweithio gyda phob math o fusnesau Cymreig ac mae gennym brofiad hir ac arbenigol mewn rhai meysydd, gan gynnwys amaeth, mân-werthu, twristiaeth, elusennau, adeiladu a pheirianneg.

Sectorau a wasanaethir gennym

Mae ein cyfarwyddwyr yn rhannu eu harbenigedd gyda’r tîm cyfan sydd, yn eu tro, yn awyddus i fod ar y blaen o ran y datblygiadau diweddaraf  mewn deddfwriaeth dreth a chyfleoedd cymorth busnes.

Gan ystyried ein gwybodaeth ymarferol drwyadl am y diwydiannau hyn, gan gynnwys polisïau amaeth, y Datganiad o’r Arfer a Argymhellir ar gyfer elusennau a grantiau ar gyfer mân-werthwyr a busnesau lletygarwch, gallwch fod yn dawel eich meddwl – rydych yn y dwylo gorau posib. 

Rydym gan fwyaf yn siarad Cymraeg ac yn deall safbwynt ein cleientiaid. Rydym yn falch i allu siarad â’n cleientiaid yn eu dewis iaith.

Gweler ein tudalennau sector isod:

Gwasanaethu’r gymuned

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth gydag unrhyw un o’r gwasanaethau hyn, mae croeso i chi gysylltu â thîm LHP. Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru, o Cross Hands ger Abertawe i Ddinbych-y-pysgod a Hwlffordd. Ac ymhellach i’r gogledd, yng Nghaerfyrddin a Llambed. Rydym yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants
Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN