bars

AMAETH

Mewn amgylchedd newidiol, gall ffermwyr ddibynnu ar ein cyngor diduedd a’n prisiau cystadleuol.

Mae gennym enw da o fewn y gymuned ffermio am ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf sy’n cynnig gwerth da am yr arian, sydd yn ei dro yn golygu lefel uchel o fodlonrwydd ymhlith ein cleientiaid.

Amaeth

Mae gennym enw da o fewn y gymuned ffermio yng Nghymru am ddarparu gwasanaethau o’r radd flaenaf sy’n cynnig gwerth da am yr arian, ac mae hyn wedi arwain at lefel uchel o fodlonrwydd ymhlith ein cleientiaid.

Gyda 85 mlynedd o brofiad, rydym yn un o’r prif gyfrifwyr amaethyddol yng Nghymru.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr ag ymgynghorwyr amaethyddol i ddarparu gwasanaethau hollgwmpasog er mwyn cynyddu elw a gwella lles anifeiliaid.

Mae cael partner yn y busnes yn ogystal â chyfarwyddwr cyswllt oedd yn arfer ffermio yn amhrisiadwy. Rydym yn deall anghenion cleientiaid yn y diwydiant unigryw ac arbenigol iawn hwn.

Mae ein cyfarwyddwr amaeth, Eirian Humphreys,  yn un o’r arbenigwyr amaethyddol uchaf ei barch yng Nghymru. Mae ei wybodaeth eang ynghyd â phrofiad helaeth ein tîm o staff amaethyddol (y pod amaeth) yn golygu  ein bod yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf ar gyfer ein cleientiaid.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth cadw llyfrau cynhwysfawr ar gyfer nifer o gleientiaid amaethyddol i sicrhau bod ganddynt y wybodaeth ariannol ddiweddaraf wrth wneud penderfyniadau pwysig.

Xero Sage Kashflow Receipt Bank Quickbooks Xavier Free Agent Starling Bank Go Cardless

Latest News in Agriculture

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth gydag unrhyw agwedd o gyllid ffermio neu amaeth, cysylltwch yn ddi-oed â’n tîm. Mae ein hymgynghorwyr busnes a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru.

Let's Talk - LHP Accountants
Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN