bars

ARCHWILIO

Siaradwch â ni ynghylch y wybodaeth leol arbenigol a ddefnyddiwn wrth gynnal archwiliadau yn ogystal â’n cyfraddau dyddiol.

Rydym ni yn LHP yn dal i ryfeddu bod busnesau lleol yn defnyddio un o’r ‘4 mawr’ o gwmnïau cyfrifyddu cenedlaethol i gwblhau eu harchwiliad blynyddol yn enwedig pan allwn ni gynnig persbectif busnes mawr ynghyd â gwybodaeth busnes lleol.

Ein Harchwiliadau

Mae nifer o berchnogion busnes yn ystyried yr archwiliad blynyddol a pharatoi’r cyfrifon blynyddol yn ddrwg anorfod, ond rydym ni yn ceisio’u defnyddio i gynyddu elw eich busnes.

Yn ogystal â’ch helpu i gwrdd â gofynion statudol, rydym yn manteisio ar y cyfle i adolygu eich systemau ariannol a rheoli, gan awgrymu gwelliannau fyddai’n elwa’r cwmni a’i gyfranddalwyr.

Mae’r archwiliad neu adroddiad sicrwydd yn dangos i drydydd partïon, arianwyr, dyfarnwyr grantiau, cwsmeriaid a chyflenwyr  bod y cyfrifon a gyflwynir iddynt wedi cael eu ‘paratoi gan gwmni dibynadwy’.  A ydych yn ansicr ynghylch y Safonau Archwilio Rhyngwladol Eglur neu’r newidiadau diweddar i FRS102? Yna gofynnwch i’n tîm! 

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth gydag archwiliad eich cwmni, cysylltwch yn ddi-oed â thîm LHP. Mae ein harbenigwyr a’n hymgynghorwyr archwilio wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru – o Cross Hands ger Abertawe draw i Ddinbych-y-pysgod a Hwlffordd, ac ymhellach i’r gogledd, yng Nghaerfyrddin a Llambed.  Rydym yma i’ch helpu chi!

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN