bars

ELUSENNAU

O gyfrifon ac adroddiadau archwilio i gyngor diwydiant ar gyfer ystod eang o elusennau a chymdeithasu tai.

Mae cael arbenigwyr sector Elusennol yn hollbwysig oherwydd bod deddfwriaeth yn newid yn gyson. O gyfrifon ac adroddiadau archwilio i gyngor diwydiant ar gyfer ystod eang o elusennau a chymdeithasu tai.

Elusennau

P’un ai’n Ddatganiad o Ymarferion Cymeradwy (SORP) neu’n ddatgeliad FRS 102 newydd, gallwch ddibynnu ar LHP i gymryd y drafferth allan o baratoi cyfrifon eich elusen. Gallwn baratoi adroddiadau archwilio ac adroddiadau annibynnol ar gyfer elusennau a chymdeithasau tai . Byddwn yn gwneud hyn o fewn cyllideb ac amserlen a gytunir gennych chi. Gallwn hefyd gwblhau eich gofynion ffeilio statudol gyda Thŷ’r Cwmnïau a’r Comisiwn Elusennau.

Rydym hefyd yn cynnig cyngor ynghylch systemau rheoli mewnol, sefydlu mudiadau elusennol a Chlybiau Chawareon Amatur Cymunedol, trefniadau llywodraethu  ac amrywiaeth o faterion eraill.

Gallwn hyd yn oed helpu gyda’ch trefniadau cadw llyfrau.

Xero Sage Kashflow Receipt Bank Quickbooks Xavier Free Agent Starling Bank Go Cardless

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth gyda chyllid eich elusen, cysylltwch yn ddi-oed â’n tîm. Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru.

Let's Talk - LHP Accountants
Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN