bars

ADEILADU A PHEIRIANNEG

Defnyddio ein gwybodaeth drwyadl o’r sector i gefnogi datblygwyr, adeiladwyr, crefftwyr, peirianyddion a phenseiri.

Dyma sector lle rydym wedi gweld cynnydd mawr yn y gwaith cadw llyfrau a wneir gennym.

Diwydiant Adeiladu a Pheirianneg

Mae cyfrifyddu cwmwl yn galluogi ein cleientiaid i redeg eu busnesau’n effeithiol ar sail y wybodaeth ariannol ddiweddaraf, ffynnu a thyfu mewn amgylchedd heriol, bod yn fwy proffidiol a mwynhau mwy o amser rhydd.

Gall cyfrifyddu ar gyfer prosiectau adeiladu fod yn anodd. Er enghraifft, mae’r gyflogres yn galw am waith caled ac ymroddiad i’w rheoli, gyda chyfuniad o weithwyr amser llawn, gweithwyr dros dro, contractwyr ac isgontractwyr; a gall y cyfuniad hwn newid ar gyfer pob pob prosiect newydd.  Ers dros 85 mlynedd, rydym wedi gweithio gyda phob math o fusnesau adeiladu, o unig fasnachwyr arbenigol i gwmnïau adeiladu mawrion gyda nifer fawr o gyflogeion.

Yn ogystal â’r gwasanaethau cyfrifyddu craidd y byddech yn disgwyl eu gweld – cadw llyfrau, cyfrifon rheoli, ffurflenni treth a mwy – gallwn gynnig cyngor ar faterion sy’n gysylltiedig â chynllun y diwydiant adeiladu (CIS) ac IR35 (oddi ar y gyflogres).  Cafwyd newidiadau yn ddiweddar i drethi’r diwydiant adeiladu megis CIS a’r Tâl Gwrthdroi TAW, a gallwn gynnig cyngor ar hyn i leihau’r effaith a strwythuro’ch busnes yn y ffordd orau posib.

Peidiwch â bod ag ofn gofyn!

Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ddarparu’r gefnogaeth sydd ei hangen ar eich busnes adeiladu i ffynnu.

Xero Sage Kashflow Receipt Bank Quickbooks Xavier Free Agent Starling Bank Go Cardless

Y Newyddion Diweddaraf

Beth Am Sgwrs?

Am gymorth gyda chyllid eich busnes adeiladu neu beirianneg, cysylltwch yn ddi-oed â’n tîm. Mae ein hymgynghorwyr a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru, o Cross Hands ger Abertawe i Ddinbych-y-pysgod, Hwlffordd, Caerfyrddin a Llambed.

Let's Talk - LHP Accountants

Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN