bars

Y CYFRYNGAU A’R RHYNGRWYD

Mae’r Cyfryngau a’r Rhyngrwyd yn feysydd newidiol iawn sydd angen cyngor arloesol i allu addasu a thyfu.

Rydym yn gweithio gyda busnesau newydd ym meysydd y cyfryngau, cyhoeddi, argraffu digidol, teledu, cerddoriaeth, datblygu meddalwedd ac ar-lein i’w helpu i ddeall a goresgyn y prif heriau sy’n eu hwynebu yn y sector cyffrous hwn.

Y Cyfryngau a’r Rhyngrwyd

Rydym yn cynnig cymorth a chefnogaeth eang i fusnesau cyfryngau, o rai newydd i gwmnïau sefydledig. Mae’r cymorth hwnnw yn cynnwys:

Beth am gysylltu â ni isod i drafod eich anghenion gydag un o’n harbenigwyr cyfrifyddu cwmwl?

Xero Sage Kashflow Receipt Bank Quickbooks Xavier Free Agent Starling Bank Go Cardless

Beth Am Sgwrs?

Cysylltwch i ganfod sut y gallwn roi’r gefnogaeth sydd ei angen ar eich busnesau cyfryngau a rhyngrwyd i allu ffynnu. Mae ein hymgynghorwyr busnes a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru, o Cross Hands ger Abertawe i Ddinbych-y-pysgod, Hwlffordd, Caerfyrddin a Llambed.

Let's Talk - LHP Accountants
Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN