bars

MODURON & THRAFNIDIAETH

Cefnogi mân-werthwyr yn y diwydiant moduro sydd â throsiant o £70,000 i £160m drwy roi’r cyngor cywir iddynt.

A ninnau wedi delio gyda mân-werthwyr yn y diwydiant moduro sydd â throsiant yn amrywio o £70,000 hyd at £160m, mae gennym y wybodaeth a’r profiad i ddarparu’r cyngor cywir ar gyfer eich busnes chi.

Moduron a Thrafnidiaeth

O ystyried y cyfnod anodd sy’n wynebu’r diwydiant moduron, gallwn gynnig gwasanaeth cost effeithiol sydd wedi ei deilwra’n arbennig ar gyfer eich busnes chi, p’un ai drwy baratoi cyfrifon, cynnal archwiliad neu ddarparu cyngor treth.

Gallwn hefyd gynnig cyngor ar

Ein prif nod yw eich helpu chi i redeg eich busnes. Gyda ffiniau elw yn crebachu, mae’n bwysig bod busnesau’n gwybod ble y maent yn sefyll. Gall gwybodaeth ariannol ystyrlon olygu’r gwahaniaeth rhwng elw a cholled.

Gadewch i LHP ysgwyddo’r baich o ddelio â gwaith gweinyddol dyddiol eich busnes a gadewch i arbenigwyr cyfeillgar ein hadran cadw llyfrau wneud y cyfan drosoch. 

Beth Am Sgwrs?

Cysylltwch i ganfod sut y gallwn roi’r gefnogaeth sydd ei angen ar eich busnesau moduron a thrafnidiaeth i allu ffynnu. Mae ein hymgynghorwyr busnes a’n harbenigwyr Cwmwl wedi’u lleoli mewn swyddfeydd ar draws De Orllewin Cymru.

Let's Talk - LHP Accountants
Polisi Cwcis

Drwy glicio IAWN rydych yn cytuno i'r telerau a nodir yn ein Polisi Cwcis a'n Polisi Preifatrwydd.

Polisi Cwcis » Polisi Preifatrwydd »

IAWN